27 Lis

Zaproszenie na spotkania w Grupie Biblijnej

ZATROSZCZ SIĘ O INNYCH PRZYJDŹ I POCHYL SIĘ NAD EWANGELIĄ, POSŁUCHAJ CO MÓWI DO CIEBIE PAN, PODZIEL SIĘ TYM CO USŁYSZAŁEŚ.

CZEKAMY TYLKO NA CIEBIE

W KAŻDY DRUGI PIĄTEK I CZWARTY WTOREK MIESIĄCA PO MSZY ŚW. WIECZORNEJ NA PLEBANII

Grupa Biblijna Powstała w 2013 roku .Pierwszym moderatorem był Ks. Sławomir Nowak, obecnie Ks. dr Grzegorz Delmanowicz. Wierni przesłaniu św. Hieronima „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” pragniemy poprzez lekturę i analizę Świętego Tekstu poznać Boży plan zbawczy, zgłębiać go oraz przekładać na swoje życie i postępowanie.

ŚWIADECTWA

Grupa Biblijna jest miejscem,które pozwala mi na poznanie i głębsze przeżycie spotkania ze Słowem Bożym a tym samym jest odpowiedzią na życzenie wyrażone w zakończeniu Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym ,Dei Verbum: „Niech przez czytanie i studium Ksiąg Świętych Słowo Boże szerzy się i jest wysławiane a skarbiec objawienia powierzony Kościołowi niech serca ludzkie coraz więcej napełnia „

Adam

Obecność na spotkaniach biblijnych pomaga mi zbliżyć się do Boga. Przebywać w jego bliskości

i obecności. Tym samym jest dla mnie pogłębianie wiedzy o Nim poprzez czytanie Słowa Bożego zawartego na kartach Pisma Świętego. Odkrywanie tego co mówi i chce mi przekazać przez słowa, które czytam. Ułatwia mi to też głębiej i lepiej rozumieć słowa niedzielnych Ewangelii.

Wiesław

Chodząc na Grupę Biblijną pogłębiam swoją wiedzę o Bogu. Bardziej dotyka mnie to Słowo Boże i przenika. Gdy wyjaśniane są niektóre fragmenty Pisma Świętego czasami są one dla mnie niezrozumiałe, ale gdy je wspólnie rozważamy, stają się one bardziej oczywiste. W ten sposób wierzę, że Bóg użycza mi swojej mądrości i wiedzy, chcąc abym bardziej zbliżyła się do Niego- do Nieustannej Miłości i Mądrości. Te spotkania są dla mnie wielką radością, gdy mogę się z innymi dzielić moimi refleksjami i przemyśleniami na temat mojej wiary w Boga.

Janina

W centrum spotkań naszej Grupy Biblijnej stoi modlitwa, a bardziej konkretnie- modlitwa przy pomocy Biblii. Najważniejszą rzeczą w Grupie jest to, że tłumaczymy co jest napisane w Biblii. I to właśnie spowodowało, że nie boję się otworzyć Biblii, samodzielnie ją czytać a także rozumieć. Wiem teraz, że Biblia zawiera Słowo Boże skierowane właśnie do mnie. Doświadczenie pracy

z Biblią, a także modlitwy przy pomocy Biblii zmieniły mój sposób uczestnictwa we Mszy Św. Kiedy przychodzę do na msze i słucham Słowa, które jest głoszone to przeżycie moje jest zupełnie inne niż do tej pory. Eucharystia, Słowo Boże przychodzą do mnie w sposób w jaki nigdy dotąd tego nie odbierałam. Nie jest to pierwszy raz kiedy słyszę Słowo, już wcześniej je słyszałam. Teraz słyszę w inny sposób. Spotkania w Grupie Biblijnej są dla mnie źródłem wielu bogactw, które przedtem były zakryte.

ówne zalety spotkań w Grupie Biblijnej:

-wzmacnianie swojej i innych wiary przez dzielenie się doświadczeniami, wspólne modlitwy,

-pomoc i wsparcie wzajemne w trudnych chwilach,

-sprawniejsza i czyniona z większą mocą ewangelizacja czyli głoszenie ludziom dobrej nowiny na większą skalę,

-organizowanie pomocy dla innych materialnej ,duchowej zdrowotnej co jest kontynuacją misji Jezusa,

-wiele innych dobrodziejstw i błogosławieństw jakich Bóg pozwoli doświadczyć.

Teresa

Spotkanie w grupie podobnie myślących ludzi jest dla mnie chwilą wytchnienia w świecie gdzie liczą się inne wartości niż wartości duchowe. Spotkanie z żywym Słowem Chrystusa to tak jak osobiste spotkanie z Nim. Kontemplując Słowo stajemy się na nowo Jego uczniami w poczet, których zostaliśmy włączeni przez chrzest. Przygotowując się do spotkań staram się wejść we współczesny świat Jezusa i Apostołów a przez to teksty biblijne stają się bardziej zrozumiałe. Wiele pojęć, zwyczajów, słów dotychczas niezrozumiałych stają się jasne i czytelne. Wspólne przeżywanie, modlitwa Słowem pozwala mi rozwijać się duchowo i stawać się lepszym.

Jan

27 Lis

Intencje od 28 listopada do 4 grudnia 2016

Poniedziałek – 28.11

6.00 + Iwona Dąbrowska (greg.)
7.00 + Mieczysław Indyk int. od rodziny Skowronków z Kołaczyc
7.30 + Józef, Bronisława (f), Maria (greg.)
18.00 1. + Zdzisław i Wanda Samoccy
2. + Krzysztof Solon int. od sąsiadów z Okołowiczówki
3. ++ Rodzice: Janina 3 r. śm. i Stanisław
4. . w intencji powołanych wywodzących się z rodzin parafii sanockich z prośbą o Boże bł., łaski Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej

Wtorek – 29.11

6.00 + Iwona Dąbrowska (greg.)
7.00 + Maria Kędzior int. od Elżbiety z Dębicy z rodziną
7.30+ Józef, Bronisława (f), Maria (greg.)
18.00 1. + Kazimierz 1 r. śm.
2. + Maria
3. + Krzysztof Solon int. od szwagra Zygmunta z żoną
4. + Michalina
5. + Bronisław i Teresa Dziuban oraz ++ z rodziny Dziubanów, Laskowskich i Skórków

Środa – 30.11

6.00 + Iwona Dąbrowska (koniec greg.)
7.00 + Mieczysław Indyk int. od Adama i Ewy Lechwar z Glinika Polskiego
7.30 + Krzysztof Solon int. od sąsiadów z Okołowiczówki
18.00 1. + Józef, Bronisława (f), Maria (koniec greg.)
2. + Andrzej Tarnawski; + Maria; + Mirosław Smulik
3. + Andrzej Bielec
4. + Paweł

Czwartek – 1.12

6.00 + Mieczysław Indyk int. od rodziny Lechwarów z Szubienic
7.00 + Tadeusz
7.30 + Henryk Kowalik (pocz. greg.)
18.00 1. + Maria, Bolesław, Antoni
2. + Mieczysław Furtak (pocz. greg.)
3. + Maria, Gabriela (f), Bolesław
4. + Krzysztof Solon int. od sąsiadów z Okołowiczówki

Piątek – 2.12

6.00 za zmarłych, którzy oddali życie za Pana Jezusa, lecz jeszcze oczyszczają się w czyśćcu
7.00 + Wilhelmina, Piotr, Andrzej, Michał
7.30 + Henryk Kowalik (greg.)
18.00 1. + Urszula Harajda 29 r. śm.
2. + Mieczysław Furtak (greg.)
3. + Roman Mackiewicz 17 r. śm.
4. + Franciszek Kotula 2 r. śm.

Sobota – 3.12

6.00 + Mieczysław Indyk int. od swatowej Heleny z rodziną
7.00 + Edward Tutak 7 r. śm.
7.30 + Henryk Kowalik (greg.)
18.00 1. dziękczynna z prośbą o zdrowie i bł. Boże dla Magdaleny
2. + Mieczysław Furtak (greg.)
3. + Krystyna 5 r. śm.
4. + Stanisław Synowiec (pocz. greg.)

Niedziela – 4.12

6.30 za parafian
8.00 + Mieczysław Furtak (greg.)
9.30 w intencji Janiny i Tomasza w 45 rocznicęślubu z prośbą o bł. Boże, opiekę Matki Bożej i św. Jana Pawła II
11.00 + Maria Sabat
12.30 + Henryk Kowalik (greg.)
16.00 dziękczynna w 5. rocznicę założenia Róży św. Jana Pawła II z prośbą o dalszą opiekę i bł. Boże dla członków i ich rodzin
18.00 + Stanisław Synowiec (greg.)
Stróże: int.
Płowce: + Ryszard