Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie

Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie

Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie im. św. ks Zygmunta Gorazdowskiego

Sanok w swoim herbie jako patrona ma św. Michała Archanioła jako patrona pierwszorzędnego. Drugorzędnym patronem naszego miasta jest św. ks. Zygmunt Gorazdowski, wielki jałmużnik, kapłan o wielkim sercu, „ksiądz dziadów”, jak mawiano o nim, starający się na wszelkie możliwe sposoby zaradzić ludzkiej biedzie. Również i w naszej parafii powstało Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie im. św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego, które na różne sposoby stara się zaradzać ludzkiej biedzie. Koło liczy ok. 30 osób.