Grupa Biblijna

Grupa Biblijna

Do Parafialnej grupy Biblijnej należą osoby pragnące głębiej poznać Boga, Jego mądrość, miłosierdzie, prawdę o samym sobie, poprzez słowo bezpośrednio kierowane do nas, które jest zapisane na kartach biblii. „Wybraliśmy tę księgę z pośród tysięcy innych, jako tę najważniejszą, pewną, niezmienną, aczkolwiek jakże aktualną”. Wśród dzisiejszego natłoku informacji, zagubienia w wirze życia, niepokoju, grupa spotyka się aby analizować wybrane fragmenty z Nowego i Starego Testamentu. Po każdym przeczytanej perykopie dzielimy się swoimi przemyśleniami, doświadczeniami żywego słowa wokół siebie, a przede wszystkim słuchają siebie nawzajem,  wszystko to pod czujnym okiem i uchem Duszpasterza, opiekuna ks. Pawła Chylińskiego.

Zachętą do tego, aby właśnie Biblia stała się tą najważniejszą księgą w Waszym życiu niech będą słowa z książki Romana Brandstaettera „Krąg biblijny”. Przywołuje on niezwykły testament, jaki pozostawił mu jego dziadek, na kilka dni przed swoją śmiercią:

„Będziesz Biblię nieustannie czytał. Będziesz ją kochał więcej niż rodziców. Więcej niż mnie. Nigdy się z nią nie rozstaniesz. A gdy zestarzejesz się, dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki, jakie przeczytałeś w życiu, są tylko nieudolnym komentarzem do tej jedynej Księgi.”

NIEZNAJOMOŚĆ PISMA ŚWIĘTEGO JEST NIEZNAJOMOŚCIĄ CHRYSTUSA – (św. Hieronim).

Spotkania

Spotkanie Grupy Biblijnej odbywają się dwa razy w miesiącu w 1 i 3 poniedziałek miesiąca po wieczornej Eucharystii. Wszystkich chcących poznawać lepiej Boga, coraz lepiej rozumieć Jego Słowo, podzielić się swoją interpretacją i doświadczeniem życiowym, ZAPRASZAMY NA spotkania naszej parafialnej GRUPY BIBLIJNEJ!