Siostry Służebniczki

Siostry Służebniczki

Błogosławiony Edmund Bojanowski założyciel Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej, Serdecznie Dobry Człowiek – jak mówili o nim ówcześni ludzie, całym swoim życiem kochał Boga w drugim opuszczonym i często zaniedbanym człowieku.To ziarno miłości, które zakiełkowało w sercu Edmunda Bojanowskiego, a potem w sercach Sióstr  objęło swoim zasięgiem cały świat.

Siostry Służebniczki opiekują się dziećmi w ochronkach, pracują jako katechetki
w szkołach, są pielęgniarkami w szpitalach. Swoją czynną miłość przeniosły także na inne kontynenty posługując biednym i potrzebującym na placówkach misyjnych w Afryce, RPA, Mołdawi, Ukrainie, Rosji i dalekiej Syberii.

Początki pracy sióstr służebniczek w naszym mieście:

Siostry od 1901 roku na terenie Sanoka prowadziły ochronkę i szwalnię przy ul. Małeckiego. W tymże budynku mieściła się również  szkoła Św. Kingi. Wybuch wojny przerwał funkcjonowanie ochronki, tymczasowo w pomieszczeniach sióstr zorganizowano szpital  a od 1917 r zaczął funkcjonować sierociniec. Siostry pracowały z sierotami oraz w sąsiednim budynku prowadziły przedszkole.  Sierociniec został przeniesiony na ul. Mickiewicza gdzie pracowały ofiarnie do 1949 roku. Do dnia dzisiejszego na terenie Sanoka Siostry Służebniczki pracują na terenie naszej parafii oraz parafii sąsiednich.

Prowadzą ochronki dla dzieci, podejmują posługę w kościele, szkole i w domu, angażują się na różnych odcinkach pracy parafialnej i duszpasterskiej. Włączają się w życie wspólnoty parafialnej poprzez troskę o kościół i pracę z dziećmi i młodzieżą na katechezie i w duszpasterstwie.

W naszej parafii jest dwie wspólnoty Sióstr Służebniczek – mieszkających i pracujących w domach zakonnych na ul. Sobieskiego i ul. Słowackiego

Wspólnota sanockiego  domu Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP (zwanych popularnie służebniczkami starowiejskimi ), mieszczącego się przy ulicy Sobieskiego 10 , liczy trzy siostry :

  • s. Barbara Słowik – przełożona, dyrektor i wychowawczyni Ochronki,
  • s. Ewa Woś– katechetka, zajmuje się dekoracjami, wystrojem i bielizną w naszym kościele, prowadzi również w parafii grupę Krucjaty Eucharystycznej
  • s. Jadwiga Zimowska – emerytka, prasuje bieliznę kościelną

W drugiej wspólnocie na ul. Słowackiego 24 pracują również  trzy siostry:

  • s.Halina Świerk– przełożona,  dyrektor i wychowawczyni Ochronki
  • Dorota Gielarowska – wychowawczyni w ochronce
  • Zofia Krupa– pracuje w DPS w Zagórzu

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zgromadzeniu Sióstr służebniczek,

http://www.sluzebniczkinmp.pl

Naśladując Jezusa w Jego pokorze, prostocie i miłości z radością podejmujemy służbę dzieciom, ubogim i chorym.  W naszej parafii służba dzieciom wyraża sie poprzez katechizację i prowadzenie ochronek

Ochronki są przedszkolami z właściwą sobie specyfiką, która wynika z misji i posłannictwa Zgromadzenia Sióstr Służebniczek określonych przez Założyciela bł. Edmunda Bojanowskiego.

Ochronka… czyli miejsce, gdzie zadaniem wychowawcy jest zaspokajać potrzeby związane z rozwojem i doskonaleniem osobowości dziecka zarówno w rozwoju duchowym, umysłowym jak i fizycznym.

Po wiecej informacji  nt. Ochronki zapraszamy na stronę

http://ochronkasanok.pl