Ministranci

Ministranci

Liturgiczna Służba Ołtarza jest wspólnotą chłopców posługujących przy ołtarzu Pańskim podczas sprawowania Mszy świętych czy nabożeństw. Jako kandydatów do Liturgicznej Służby Ołtarza przyjmuje się chłopców już przed pierwszą komunią świętych i starszych.

KTO TO JEST MINISTRANT?

Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Nazwa pochodzi od „ministrare” znaczy „służyć”. Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna.

Ministrant usługuje księdzu, gdy przygotowany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy świętej.

Ministrant jest tym, który NIESIE ZNAKI. Ministrant niesie pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne i dla liturgii mają szczególnie ważne znaczenie. Te znaki mają ludziom wierzącym coś przedstawiać i wskazywać na inną rzeczywistość.

Ministrant powinien sam BYĆ ZNAKIEM. Ministrant przez służenie wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowanie w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych!

Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że „uczestniczyć w liturgii” nie znaczy tak jak w kinie, albo przed telewizorem tylko słuchać czy oglądać! „Uczestniczyć w liturgii” to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w niej angażując!

Spotkania

Spotkania formacyjne odbywają się w każdy czwartek. Rozpoczynają się Mszą świętą o godzinie 18.00, a następnie zbiórką w salce na plebanii. Opiekunem grupy jest ks. Kamil Jaworski. Wszystkich chłopców, którzy pragną we wspólnocie z kolegami służyć Jezusowi obecnemu w sakramentach oraz liturgii Kościoła serdecznie zapraszamy.