Siostry posługujące

Siostry posługujące

Wspólnota sanockiego domu Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP (zwanych popularnie służebniczkami starowiejskimi ), mieszczącego się przy ulicy Sobieskiego 10 , liczy trzy siostry :

  • s. Barbara Słowik – przełożona, dyrektor i wychowawczyni Ochronki,
  • s. Ewa Woś– katechetka, zajmuje się dekoracjami, wystrojem i bielizną w naszym kościele, prowadzi również w parafii grupę Krucjaty Eucharystycznej
  • s. Jadwiga Zimowska – emerytka, prasuje bieliznę kościelną

W drugiej wspólnocie na ul. Słowackiego 24 pracują również  trzy siostry:

  • s. Halina Świerk– przełożona,  dyrektor i wychowawczyni Ochronki
  • s. Dorota Gielarowska – wychowawczyni w ochronce
  • s. Zofia Krupa– pracuje w DPS w Zagórzu