Przedszkole

Przedszkole

Ochronka im. Dzieciątka Jezus

ul. Słowackiego 24, 38-500 Sanok

tel. 13 46 30 656


Ochronka bł. Edmunda Bojanowskiego

ul. Sobieskiego 10, 38-500 Sanok

tel. 13 46 37 683, siostrysluzebniczki@op.pl

Ochronka bł. Edmunda Bojanowskiego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP NP. w Sanoku jest jednym z wielu dzieł, które prowadzą Siostry Służebniczki Najświętszej Maryi Panny.

Patronem placówki jest bł. Edmund Bojanowski założyciel Zgromadzenia i wielu Ochronek, najpierw w Wielkopolsce, a później na terenie całego kraju.

W pracy sióstr szczególną uwagę zajmuje postawione przez Bł. Edmunda zobowiązanie: „Dzieci jako najdroższy skarb Jezusa Pana niechaj starannie i w miłości pielęgnują”.

Placówka, potocznie zwana Ochronką, jest miejscem, w którym dzieci poprzez zabawę mogą rozwijać swoje talenty i wyobraźnię, zdobywają nowe umiejętności, spotykają się ze swymi przyjaciółmi.

Przedszkole funkcjonuje w budynku będącym własnością Parafii Przemienienia Pańskiego – realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w duchu wartości i zasad katolickich:

  • wspomagamy indywidualny wszechstronny rozwój dziecka,
  • sprawujemy opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb,
  • pomagamy rodzinie w wychowaniu dziecka w myśl wiary katolickiej.

Praca opiekuńcza i wychowawczo-dydaktyczna jest organizowana i prowadzona odpowiednio do potrzeb dzieci w oparciu o program wychowania przedszkolnego wg koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego, wpisujący się w nową podstawę programową.

Praca w Ochronce zorganizowana jest w 3 grupach:

  1. Promyki –6 latki
  2. Perełki – 4-5 latki
  3. Słoneczka – 3 latki