Duszpasterze

Duszpasterze

ks. proboszcz dr Roman Froń

ur. dnia 6.08.1967 r. w Brzozowie. Pochodzi z parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Jasienicy Rosielnej. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie. W latach 1986 – 1992, przygotowując się do posługi kapłańskiej, odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Święcenia prezbiteratu przyjął 11.06.1992 r. w archikatedrze przemyskiej. Po święceniach pracował jako wikariusz w następujących parafiach: Pruchnik (1992 – 1995); Łańcut – Fara (1995 – 2002), Brzozów (2002 – 2006), Golcowa (2007). Następnie jako proboszcz posługiwał na ziemi sanockiej w parafiach: Pielnia (2007 – 2010) i Jaćmierz (2010 – 2018). W 2008 r. uzyskał na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Przez wiele lat publikował kazania dla dzieci we „Współczesnej Ambonie”. Od 18.08.2018 r. został mianowany proboszczem parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku i dziekanem dekanatu Sanok I. W parafii opiekuje się Różami Różańcowymi, Akcją Katolicką, zespołem „Soul” i grupą św. o. Pio. Katechizuje w II Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku.


ks. Paweł Chyliński

ur. 05.05.1984 r. Pochodzi z parafii Matki Bożej Pocieszenia w Krzemienicy (pow. łańcucki). 30.05.2009 roku w Archikatedrze Przemyskiej przyjął święcenia prezbiteriatu. Po święceniach kapłańskich został skierowany do posługi kapłańskiej w parafii pw. św. Wawrzyńca w Radymnie (2009-2012). Następnie pracował w parafiach: pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Sieniawie (2012-2016); pw. Św. Iwona i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Iwoniczu Zdroju (2016-2021); pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Białobrzegach (2021-2022). 25.08.2022 r. rozpoczął pracę duszpasterską w naszej parafii. Pełni funkcję seniora w kolegium kapłanów. Katechizuje w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sanoku. Prowadzi Grupę Biblijną oraz Neokatechumenat.


ks. Jacek Bram

ur. 15.02.1987 r. Pochodzi z parafii pw. św. Benedykta, Cyryla i Metodego w Przemyślu (Przemyśl – Kazanów). Po ukończeniu II Liceum Ogólnokształcącego im. prof. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu i zdaniu matury rozpoczął studia na kierunku filologia polska na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Po roku przerwał studia i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Podczas urlopu dziekańskiego przez dwa lata pracował w Warszawie. Po zakończeniu studiów teologicznych i odbyciu formacji przygotowującej do kapłaństwa 23.05.2015 r. przyjął sakrament święceń prezbiteriatu w Przemyślu przez posługę ks. abp. Józefa Michalika. Po święceniach jako wikariusz pracował w następujących parafiach: Golcowa – św. Barbary (2015-2017), Ustrzyki Dolne – Matki Bożej Królowej Polski (2017-2021), i Sieniawa – Wniebowzięcia NMP (2021-2022). W naszej parafii posługę wikariusza pełni od 25.08.2022 r. W parafii opiekuje się Kręgami Domowego Kościoła oraz prowadzi formację dzieci przed I Komunią Świętą i formację młodzieży przed sakramentem bierzmowania. Katechizuje w Szkole Podstawowej nr 8 im. Królowej Zofii w Sanoku i w II Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Sanoku.


ks. Dominik Długosz

ur. 10.03.1987 r. Pochodzi z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gaci (pow. przeworski). Święcenia kapłańskie przyjął 18.05.2013 roku w Archikatedrze Przemyskiej. Po święceniach kapłańskich został skierowany do parafii pw. św. Stanisława Kostki w Birczy, gdzie posługiwał w latach 2013-2015. Następnie pracował w parafiach: pw. Świętej Rodziny w Orzechówce (2015-2017); pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Korczynie (2017-2019) i pw. św. Mikołaja i Matki Bożej Częstochowskiej w Rokietnicy (2019-2022). 25.08.2022 r. rozpoczął posługę w naszej parafii. Katechizuje w I Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku. Jego pasją jest praca z młodzieżą, teatr, podróże. Prowadzi Ruch Apostolstwa Młodzieży


ks. Kamil Jaworski

ur. 08.08.1995 r. Pochodzi z Parafii pw. św. Wawrzyńca w Rymanowie. 30.05.2020 roku w Archikatedrze Przemyskiej przyjął święcenia prezbiteriatu. Po przyjęciu sakramentu kapłaństwa został skierowany do parafii pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Wierzawicach, gdzie posługiwał w latach 2020-2022. 25.08.2022 r. rozpoczął pracę w naszej parafii. Katechizuje w Szkole Podstawowej nr 2 im. św. Kingi w Sanoku. Opiekuje się Liturgiczną Służbą Ołtarza oraz prowadzi formację dzieci przed I Komunią Świętą


INNI KSIĘŻA W PARAFII


 

ks. prałat dr Andrzej Skiba

ur. dnia 17.03.1948 r. w Wesołej, parafia Wesoła koło Dynowa. Święcenia kapłańskie przyjął 17.06.1972 r. w katedrze przemyskiej. Po święceniach pracował na następujących placówkach: Krościenko Wyżne (1972 – 1974); Krosno – Fara (1974 – 1982). W latach 1982-1985 odbył studia z zakresu teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie uzyskał tytuł doktora teologii. Następnie pracował w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu w charakterze ojca duchownego (1985 – 1996) oraz wykładowcy teologii duchowości i teologii moralnej (1995 – 2000). W 1996 r. został mianowany proboszczem parafii Kańczuga i dziekanem dekanatu Kańczuga, które to funkcje pełnił do 1998 r. Od 29.11.1998 r. proboszcz tutejszej parafii; od roku 2000 dziekan dekanatu Sanok I; wykładowca religii euroregionu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku, sędzia Sądu Metropolitalnego w Przemyślu; archiprezbiter, egzorcysta. 20.02.2018 r. uchwałą Rady Miasta Sanoka zaszczycony tytułem „Honorowego Obywatela Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka”. Od 18.08.2018 r. emerytowany proboszcz sanockiej Fary. Pełni nadal posługę egzorcysty i pomaga w duszpasterstwie parafialnym.


 

 

ks. Michał Kozak – rektor kaplicy pw. św. Maksymiliana.  W rektoracie posługuje od 18 sierpnia 2019 r. Katechizuje w I Liceum Ogólnokształcącym.


 

 

ks. Grzegorz Kwitek – kapelan szpitala od 17 maja 2023 roku.