Duszpasterze

Duszpasterze

ks. proboszcz Roman Froń

ur. dnia 6.08.1967 r. w Brzozowie. Pochodzi z parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Jasienicy Rosielnej. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowie. W latach 1986 – 1992, przygotowując się do posługi kapłańskiej, odbył studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Święcenia prezbiteratu przyjął 11.06.1992 r. w archikatedrze przemyskiej. Po święceniach pracował jako wikariusz w następujących parafiach: Pruchnik (1992 – 1995); Łańcut – Fara (1995 – 2002), Brzozów (2002 – 2006), Golcowa (2007). Następnie jako proboszcz posługiwał na ziemi sanockiej w parafiach: Pielnia (2007 – 2010) i Jaćmierz (2010 – 2018). W 2008 r. uzyskał na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych UKSW w Warszawie stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Przez wiele lat publikował kazania dla dzieci we „Współczesnej Ambonie”. Od 18.08.2018 r. został mianowany proboszczem parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku i dziekanem dekanatu Sanok I. W parafii opiekuje się Różami Różańcowymi, Akcją Katolicką, zespołem „Soul” i grupą św. o. Pio. Katechizuje w II Liceum Ogólnokształcącym w Sanoku.


Ks. Mateusz Sławiński

ur. 12.07.1990 r. w Jarosławiu. Pochodzi z parafii Pełkinie. W 2009 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Jarosławiu. Przygotowywał się do kapłaństwa przez studia i formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu (2009 – 2015). Po święceniach pracował w parafii Bircza, następnie przez dwa lata w parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Jasienicy Rosielnej. Prowadził tam grupę oazową (młodzież i dzieci Boże), ministrantów i lektorów. Zajmował się również redagowaniem gazetki parafialnej. W naszej parafii przygotowuje dzieci do I Komunii św. Opiekuje się naszą stroną internetową oraz jest redaktorem gazetki parafialnej „Góra Przemienienia”. Katechizuje w Szkole Podstawowej nr 2 im. Św. Kingi oraz w Przedszkolu. W naszej parafii opiekuje się Liturgczną Służbą Ołtarza. Wśród księży wikariuszy pełni funkcję seniora.


ks. Sławomir Jakubowski

ur. 13 lutego 1988 roku w Nisku. Pochodzi z parafii Sarzyna. W 2013 roku przyjął święcenia prezbiteratu w Przemyślu. Po święceniach pracował w parafii Babice (2013-2015), następnie przez dwa lata przebywał we Włoszech (Loppiano) oraz na Filipinach (Tagaytay). Po powrocie do diecezji pracował jako wikariusz w Jarosławiu (2017-2018) oraz w Przemyślu (2018-2020). W naszej parafii posługuje we wspólnotach neokatechumenalnych i prowadzi Krąg Biblijny. Jest katechetą w I Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku. 


ks. Paweł Franus

ur. 20.07.1993 r. Pochodzi z parafii Wola Zarczycka. Do kapłaństwa przygotowywał się poprzez studia i formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. 19.05.2018 roku w Archikatedrze Przemyskiej przyjął święcenia kapłańskie. W latach 2018 – 2020 pracował w parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Radymnie. W naszej parafii posługuje od 25.08.2020 r. Jest katechetą w Szkole Podstawowej nr 8 oraz II Liceum Ogólnokształcącym. Opiekuje się parafialną grupą Ruchu Apostolstwa Młodzieży oraz Kręgami Domowego Kościoła.


ks. Andrzej Kinal

ur. 18.07.1987. Pochodzi z parafii pw. św. Maksymiliana Kolbe w Wołowyji. Przygotowywał się do kapłaństwa przez studia i formację w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Święcenia kapłańskie otrzymał 19.05.2018 roku. Po święceniach pracował w parafii pw. Chrystusa Króla w Przeworsku (2018-2020) oraz w parafii pw. św. Piotra i św. Jana w Krośnie (2020-2021). W naszej parafii posługuje od 01.09.2021 r. Katechizuje w II Liceum Ogólnokształcącym. W naszej wspólnocie parafialnej jest odpowiedzialny za przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania.

INNI KSIĘŻA W PARAFII


 

ks. prałat Andrzej Skiba

ur. dnia 17.03.1948 r. w Wesołej, parafia Wesoła koło Dynowa. Święcenia kapłańskie przyjął 17.06.1972 r. w katedrze przemyskiej. Po święceniach pracował na następujących placówkach: Krościenko Wyżne (1972 – 1974); Krosno – Fara (1974 – 1982). W latach 1982-1985 odbył studia z zakresu teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie uzyskał tytuł doktora teologii. Następnie pracował w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu w charakterze ojca duchownego (1985 – 1996) oraz wykładowcy teologii duchowości i teologii moralnej (1995 – 2000). W 1996 r. został mianowany proboszczem parafii Kańczuga i dziekanem dekanatu Kańczuga, które to funkcje pełnił do 1998 r. Od 29.11.1998 r. proboszcz tutejszej parafii; od roku 2000 dziekan dekanatu Sanok I; wykładowca religii euroregionu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku, sędzia Sądu Metropolitalnego w Przemyślu; archiprezbiter, egzorcysta. 20.02.2018 r. uchwałą Rady Miasta Sanoka zaszczycony tytułem „Honorowego Obywatela Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka”. Od 18.08.2018 r. emerytowany proboszcz sanockiej Fary. Pełni nadal posługę egzorcysty i pomaga w duszpasterstwie parafialnym.


ks. Waldemar Gawron

Urodził się w 1946 r. w Skarżysku-Kamiennej. Studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Kielcach w latach 1965 – 71. W 1971 r. otrzymał święcenia kapłańskie i pracował jako wikariusz w różnych parafiach diecezji kieleckiej w latach 1971- 83. Następnie był proboszczem w diecezji kieleckiej w parafiach Krzykawka, pow. Olkusz; Kielce pw. Ducha Świętego; Ryczów, pow. Zawiercie. W związku ze zmianami organizacyjnymi Kościoła w Polsce w 1992 r. jego parafia znalazła się w nowej diecezji sosnowieckiej. Potem był jeszcze proboszczem w parafii Jaworzno-Byczyna oraz w parafii Jeżówka koło Olkusza. Jest emerytem od roku 2010. Emeryturę postanowił spędzić w Bieszczadach. Mieszka na terenie parafii Chrystusa Króla w Sanoku. W naszej parafii pomaga w spowiedzi, odprawia Msze święte i głosi kazania.


 

ks. Jan Wosiewicz – kapelan szpitala od 23.08.2014 roku.


 

ks. Michał Kozak – rektor kaplicy pw. św. Maksymiliana.  W rektoracie posługuje od 18 sierpnia 2019 r. Katechizuje w I Liceum Ogólnokształcącym.