Relikwie

Relikwie

 Relikwie św. Zygmunta Gorazdowskiego

 • życiorys
 • wspomnienie: 26 czerwca
 • nabożeństwo: poniedziałki, po Mszy Świętej wieczornej

 

Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną Świętego Ks. Zygmunta Gorazdowskiego: Boże, Panie Miłosierdzia, który nieustannie pochylasz się nad ludzką niemocą i masz szczególne upodobanie w tych, którzy czynią miłosierdzie, racz udzielić nam łask ……… za wstawiennictwem św. Zygmunta Gorazdowskiego, jaśniejącego Twoją miłosierną miłością. Prosimy o to przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu..


Relikwie św. Siostry Faustyny

 • życiorys
 • wspomnienie liturgiczne: 5 października
 • nabożeństwo: czwartki, po Mszy Świętej wieczornej

 

Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną św. Siostry Faustyny: O Jezu, któryś św. Faustynę uczynił wielką czcicielką nieograniczonego miłosierdzia Twego, racz za jej wstawiennictwem, jeśli to jest zgodne z najświętszą wolą Twoją, udzielić mi łaski…, o którą Cię proszę. Ja grzeszny nie jestem godzien Twego miłosierdzia, ale wejrzyj na ducha ofiary i poświęcenia Siostry Faustyny i nagródź jej cnotę, wysłuchując próśb, które za jej przyczyną z ufnością do Ciebie zanoszę.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu..

Święta Siostro Faustyno – módl się za nami 


Relikwie św. Ojca Pio

 • życiorys
 • wspomnienie liturgiczne: 23 września
 • nabożeństwo: III poniedziałki miesiąca, po Mszy Świętej wieczornej

 

Modlitwa o łaski za przyczyną św. Ojca Pio: O Jezu, pełen łaski i miłosierdzia, Ty dla zbawienia dusz ludzkich podjąłeś mękę i umarłeś na krzyżu, aby wyjednać przebaczenie grzechów; pokornie błagam Cię: za przyczyną św. Ojca Pio, kapłana i stygmatyka, który wielkodusznie Ci służył, poświęcał swe życie i cierpiał dla ratowania grzeszników, udziel mi przebaczenia moich win i łaski… Dla większej chwały Twojej racz go wsławić chwałą świętości i przyciągnij wszystkich ludzi do swego miłującego Serca. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

„Chwała Ojcu…” – 3 razy.


Relikwie św. Rity

 • życiorys
 • wspomnienie liturgiczne: 22 maja
 • nabożeństwo: III niedziela miesiąca, po Mszy Świętej o godz. 12.30

 

Modlitwa do Św. Rity: Święta Rito, Patronko spraw trudnych, Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych, cudna gwiazdo świętego Kościoła naszego, zwierciadło cierpliwości, pogromicielko szatanów, lekarko chorych, pociecho strapionych, wzorze prawdziwej świętości, ukochana Oblubienico Chrystusa Pana naznaczona cierniem z korony Ukrzyżowanego. Z głębi serca czczę Ciebie i zarazem błagam módl się za mną, o uległość woli Bożej we wszystkich przeciwnościach mojego życia. Przybądź mi z pomocą, o święta Rito i spraw, abym doznała skutków Twej opieki, by modlitwy moje u tronu Bożego stały się skuteczne. Wyproś mi wzmocnienie wiary, nadziei i miłości, szczerego i dziecięcego nabożeństwa do Matki Bożej oraz łaskę… (wymienić ją). I to spraw, abym zwyciężywszy wszelkie przeszkody i pokusy, mogła dojść kiedyś do nieba i tam Ci dziękować i wiecznie cieszyć się towarzystwem Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.


Relikwie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa

 • życiorys
 • wspomnienie liturgiczne: 19 stycznia

 

Modlitwa o uproszenie łask za przyczyną św. Józefa Sebastiana: Wszechmogący, wieczny Boże, w Trójcy Świętej Jedyny, wielbię Cię i dzięki Ci składam za łaski udzielone św. Józefowi Sebastianowi, którego natchnąłeś gorącym nabożeństwem do Najświętszego Serca Jezusowego i Niepokalanej Dziewicy Maryi. Spraw, abym za jego przykładem ukochał(a) to Boskie Serce i aby Ono stało się dla mnie źródłem uświęcenia i pociechy. Za przyczyną św. Józefa Sebastiana wysłuchaj moją modlitwę i udziel mi łaski …, o którą Cię proszę. Amen.

Św. Józefie Sebastianie – módl się za nami.


Relikwie bł. Jana Balickiego

 • życiorys
 • wspomnienie: 24 października

 

Modlitwa o łaski Boże za wstawiennictwem Bł. Ks. Jana Balickiego: Boże, nasz Ojcze, od Ciebie pochodzi wszystko, czym jesteśmy i co posiadamy, udziel nam swojej łaski….. , abyśmy w Twoich darach dostrzegali Twoją nieskończoną dobroć i miłowali Ciebie z całego serca i ze wszystkich sił naszych. Uświęć nas Ojcze!


Relikwie bł. ks. Bronisława Markiewicza

 • życiorys
 • wspomnienie liturgiczne: 30 stycznia

 

Modlitwa słowami Ks. Bronisława Markiewicza: „O Jezu mój, któż to Ci powiedział, abyś Siebie całkowicie dał nam na pokarm? Czy po tym darze pozostało Ci jeszcze coś do darowania nam, aby nas zobowiązać do kochania Ciebie? O Panie, udziel nam światła, abyśmy poznali nadmiar Twojej dobroci w tym, iż stałeś się naszym pokarmem, aby się połączyć z nami, biednymi grzesznikami”


Relikwie św. Felicyty

 

Modlitwa: Panie, nasz Boże, święte męczennice Perpetua i Felicyta w Twojej miłości znalazły moc do przeciwstawienia się prześladowcom i zniesienia męczeńskiej śmierci, † spraw przez ich modlitwy, * abyśmy stale wzrastali w miłości ku Tobie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.


Relikwie św. Antoniego

 • życiorys
 • wspomnienie liturgiczne: 13 czerwca
 • nabożeństwo: wtorek, po Mszy Świętej o godz. 7.30

 

Modlitwa ku czci św. Antoniego: O najdroższy święty Antoni, zwracamy się do Ciebie, by oddać pod Twą opiekę, to co mamy najdroższego i najcenniejszego nasze dzieci. Tobie, pogrążonemu w modlitwie, ukazało się Dzieciątko Jezus, a gdy opuszczałeś ten świat, dzieci rozgłaszały wiadomość o Twej błogosławionej śmierci. Skieruj twój wzrok na nasze dzieci, które Tobie powierzamy, abyś pomógł im wrastać, tak jak Jezus, w latach, mądrości i łasce.Spraw, by zachowały niewinność i prostotę serca. Udziel im łaski, by zawsze towarzyszyła im troskliwa miłość i mądre kierowanie rodziców. Czuwaj nad nami, by wzrastając w latach, dotarły do pewnej dojrzałości i jako chrześcijanie dawały świadectwo przykładnej wiary. O święty Antoni, nasz patronie, bądź blisko wszystkich dzieci i wspomagaj także nas Twą nieustanną opieką. Amen.


Relikwie św. Andrzeja Boboli

 

Modlitwa do św. Andrzeja Boboli: Boże, który świętego Andrzeja, udręczonego różnymi torturami za wyznawanie prawdziwej wiary, uwieńczyłeś chwalebnym męczeństwem, spraw, prosimy, abyśmy trwając w tej samej wierze gotowi byli raczej znieść wszystkie przeciwności niż ponieść szkodę na duszy. Składamy Ci, Panie, nasze prośby, usilnie błagając, abyś dzięki zasługom świętego Andrzeja, męczennika,utwierdził nas w wyznawaniu prawdziwej wiary i udzielił swojemu Kościołowi darów jedności i pokoju. Oddając cześć świętemu Andrzejowi, męczennikowi,błagamy Cię,Panie, aby za wstawiennictwem świętego  Andrzeja, męczennika, owce, które zginęły, powróciły do prawdziwego Pasterza i karmiły się zbawiennym pokarmem. Przez Chrystusa,Pana naszego. Amen.


Relikwie św. Jana Pawła II

 • życiorys
 • wspomnienie liturgiczne: 22 października
 • nabożeństwo: I niedziela miesiąca o godz. 17.00

 

Modlitwa o wstawiennictwo św. Jana Pawła II: Janie Pawle II nasz święty orędowniku, Wspomożycielu w trudnych sprawach. Ty, który swoim życiem świadczyłeś wielką miłość do Boga i ludzi prowadząc nas drogą Jezusa i Maryi w umiłowaniu obojga, pragnąc pomagać innym przez miłość i wielkie cierpienie ofiarowane za bliźnich, co dzień zbliżałeś się do świętości. Pragnę prosić Cię o wstawiennictwo w mojej sprawie… Wierząc, że przez Twoją wiarę, modlitwę i miłość pomożesz zanieść ją do Boga z ufnością w miłosierdzie Boże i moc Twej papieskiej modlitwy. Pragnę przez Jezusa i Maryję za Twoim przykładem zbliżać się do Boga.

Ojcze nasz…
Zdrowaś Maryjo…
Chwała Ojcu…