Zaproszenie na spotkania w Grupie Biblijnej

ZATROSZCZ SIĘ O INNYCH PRZYJDŹ I POCHYL SIĘ NAD EWANGELIĄ, POSŁUCHAJ CO MÓWI DO CIEBIE PAN, PODZIEL SIĘ TYM CO USŁYSZAŁEŚ.

CZEKAMY TYLKO NA CIEBIE

W KAŻDY DRUGI PIĄTEK I CZWARTY WTOREK MIESIĄCA PO MSZY ŚW. WIECZORNEJ NA PLEBANII

Grupa Biblijna Powstała w 2013 roku .Pierwszym moderatorem był Ks. Sławomir Nowak, obecnie Ks. dr Grzegorz Delmanowicz. Wierni przesłaniu św. Hieronima „Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa” pragniemy poprzez lekturę i analizę Świętego Tekstu poznać Boży plan zbawczy, zgłębiać go oraz przekładać na swoje życie i postępowanie.

ŚWIADECTWA

Grupa Biblijna jest miejscem,które pozwala mi na poznanie i głębsze przeżycie spotkania ze Słowem Bożym a tym samym jest odpowiedzią na życzenie wyrażone w zakończeniu Konstytucji dogmatycznej o Objawieniu Bożym ,Dei Verbum: „Niech przez czytanie i studium Ksiąg Świętych Słowo Boże szerzy się i jest wysławiane a skarbiec objawienia powierzony Kościołowi niech serca ludzkie coraz więcej napełnia „

Adam

Obecność na spotkaniach biblijnych pomaga mi zbliżyć się do Boga. Przebywać w jego bliskości

i obecności. Tym samym jest dla mnie pogłębianie wiedzy o Nim poprzez czytanie Słowa Bożego zawartego na kartach Pisma Świętego. Odkrywanie tego co mówi i chce mi przekazać przez słowa, które czytam. Ułatwia mi to też głębiej i lepiej rozumieć słowa niedzielnych Ewangelii.

Wiesław

Chodząc na Grupę Biblijną pogłębiam swoją wiedzę o Bogu. Bardziej dotyka mnie to Słowo Boże i przenika. Gdy wyjaśniane są niektóre fragmenty Pisma Świętego czasami są one dla mnie niezrozumiałe, ale gdy je wspólnie rozważamy, stają się one bardziej oczywiste. W ten sposób wierzę, że Bóg użycza mi swojej mądrości i wiedzy, chcąc abym bardziej zbliżyła się do Niego- do Nieustannej Miłości i Mądrości. Te spotkania są dla mnie wielką radością, gdy mogę się z innymi dzielić moimi refleksjami i przemyśleniami na temat mojej wiary w Boga.

Janina

W centrum spotkań naszej Grupy Biblijnej stoi modlitwa, a bardziej konkretnie- modlitwa przy pomocy Biblii. Najważniejszą rzeczą w Grupie jest to, że tłumaczymy co jest napisane w Biblii. I to właśnie spowodowało, że nie boję się otworzyć Biblii, samodzielnie ją czytać a także rozumieć. Wiem teraz, że Biblia zawiera Słowo Boże skierowane właśnie do mnie. Doświadczenie pracy

z Biblią, a także modlitwy przy pomocy Biblii zmieniły mój sposób uczestnictwa we Mszy Św. Kiedy przychodzę do na msze i słucham Słowa, które jest głoszone to przeżycie moje jest zupełnie inne niż do tej pory. Eucharystia, Słowo Boże przychodzą do mnie w sposób w jaki nigdy dotąd tego nie odbierałam. Nie jest to pierwszy raz kiedy słyszę Słowo, już wcześniej je słyszałam. Teraz słyszę w inny sposób. Spotkania w Grupie Biblijnej są dla mnie źródłem wielu bogactw, które przedtem były zakryte.

ówne zalety spotkań w Grupie Biblijnej:

-wzmacnianie swojej i innych wiary przez dzielenie się doświadczeniami, wspólne modlitwy,

-pomoc i wsparcie wzajemne w trudnych chwilach,

-sprawniejsza i czyniona z większą mocą ewangelizacja czyli głoszenie ludziom dobrej nowiny na większą skalę,

-organizowanie pomocy dla innych materialnej ,duchowej zdrowotnej co jest kontynuacją misji Jezusa,

-wiele innych dobrodziejstw i błogosławieństw jakich Bóg pozwoli doświadczyć.

Teresa

Spotkanie w grupie podobnie myślących ludzi jest dla mnie chwilą wytchnienia w świecie gdzie liczą się inne wartości niż wartości duchowe. Spotkanie z żywym Słowem Chrystusa to tak jak osobiste spotkanie z Nim. Kontemplując Słowo stajemy się na nowo Jego uczniami w poczet, których zostaliśmy włączeni przez chrzest. Przygotowując się do spotkań staram się wejść we współczesny świat Jezusa i Apostołów a przez to teksty biblijne stają się bardziej zrozumiałe. Wiele pojęć, zwyczajów, słów dotychczas niezrozumiałych stają się jasne i czytelne. Wspólne przeżywanie, modlitwa Słowem pozwala mi rozwijać się duchowo i stawać się lepszym.

Jan

27 listopada 2016|