Pielgrzymka na Jasną Górę

 W dniach 14-15 czerwca  2024 roku Akcja Katolicka działająca przy naszej Parafii  zorganizowała  pielgrzymkę na Jasną Górę.

Po drodze odwiedziliśmy: 

  • Klasztor w Czernej – Męski Klasztor Karmelitów Bosych jedyny taki obiekt w Polsce, położony w urokliwej okolicy bukowych lasów , odzwierciedla położenie klasztoru na Górze Karmel.

Niemal z wszystkich stron otacza go leśny rezerwat przyrody Dolina Eliaszówki.  Usytuowany jest na stoku wzgórza  porośniętego lasem, który skrywa pozostałości po dawnych zabudowaniach klasztornych. Cały teren o powierzchni 80 ha pierwotnie otoczony był murem klauzurowym o długości ponad 4 km i wysokości 2,5 m, wzniesionym w latach 1640–1672, którego ruiny zachowały się do dziś.  Na skutek rozbiorów Polska utraciła niepodległość, a zakony kontemplacyjne zostały zniesione, gdyż oceniano je jako nieużyteczne. Największe nasilenie prześladowań Kościoła i ograniczenie wolności religijnej pod zaborem austriackim miało miejsce za cesarza Józefa II. Zakony oddano pod jurysdykcję biskupów i konsystorzy. Na mocy tego zarządzenia, w czerwcu 1783 r. przybył do pustelni ks. Stanisław Ptaszyński, delegat biskupa, jako wizytator generalny, celem przeprowadzenia wizytacji apostolskiej konwentu. Zachwycony był świętością życia zakonników, zaznaczając w dekrecie „Iż nic na tym nie znalazłem miejscu, co bym nie tylko nagany ale poprawy godnego osądził…” I tak klasztor się ostał. 

Kościół jest jednym z dwóch kościołów pw. św. Eliasza , jest miejscem kultów Matki Boskiej Szkaplerznej i św. Rafała Kalinowskiego.  Przy wejściu do kościoła, pod posadzką, została pochowana fundatorka klasztoru. Do kościoła przylegają dwie kaplice: św. Jana od Krzyża oraz św. Rafała Kalinowskiego, gdzie umieszczone są w srebrnej trumnie trzymanej przez dwóch aniołów jego szczątki. Tu służył też Panu Bogu Błogosławiony Alfons Maria od Ducha Świętego , który zginął rozstrzelany przez hitlerowców 28 sierpnia 1944 roku w Nawojowej Górze koło Krzeszowic oraz brat Franciszek od św. Józefa – zastrzelony przez hitlerowców 24 sierpnia 1944 roku w siedleckim lesie, kilka kilometrów od Czernej. Jego proces beatyfikacyjny, wraz z grupą innych męczenników, rozpoczął się 17 września 2003 roku.

Na stoku wzgórza wzniesiono stacje drogi krzyżowej z rzeźbami Alfreda Kotowskiego oraz kilka kaplic.

Zwiedziliśmy  Muzeum Karmelitańskie oraz Muzeum Misyjne , napiliśmy się wody ze źródła Eliasza, a następnie zjedliśmy pyszny obiad w restauracji karmelitańskiej i udaliśmy się w kierunku Żarek.

 

Wspólnie z nami podróżowali przedstawiciele Akcji Katolickiej przy Parafii NMP Królowej Polski w Ustrzykach Dolnych na czele z panią Prezes Bożeną Dawidko.

  • Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej jest częścią zespołu klasztornego OO. Paulinów, położonego w Leśniowie – przedmieściu Żarek, w województwie śląskim. Według bardzo dawnej tradycji kult Matki Bożej Leśniowskiej związany jest ściśle z kultem Matki Bożej Jasnogórskiej. Wracający z Rusi w roku 1382 śląski książę Władysław Opolczyk, bezskutecznie poszukujący wody w okolicy dzisiejszego Leśniowa, zwrócił się w pokornej modlitwie do Matki Bożej i uzyskał niezwykłą łaskę, bo nagle wytrysnęło obfite źródło, dające początek istnieniu do dziś potokowi Leśniówka. W dowód wdzięczności pozostawił w kaplicy przy źródle drewnianą figurkę Matki Bożej, którą wiózł razem z Cudownym Obrazem „Czarnej Madonny”. Gotycka statua, 70 cm wysoka, znajduje się dzisiaj w głównym ołtarzu Sanktuarium i jest przedmiotem bardzo żywego kultu. W miejscu, gdzie według legendy wytrysnęło źródełko, znajduje się dzisiaj kaplica p.w. Matki Bożej Anielskiej. Powstała ona jako wotum dziękczynne za obecność Matki Bożej w Leśniowie, a także za 2000 lat chrześcijaństwa.

Na terenie Sanktuarium znajduje się także mini zoo, które także zwiedziliśmy , a na koniec było ciastko i kawa w Kawiarence Sanktuaryjnej.

Po tych wszystkich atrakcjach dołączyliśmy w Częstochowie do   28 Ogólnopolskiej pielgrzymki Akcji Katolickiej na Jasną Górę pod hasłem :„Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”  

Swoje intencje powierzyliśmy Bogu i Matce Najświętszej podczas Mszy Świętej w Kaplicy Cudownego Obrazu, a podczas Apelu prezes Andrzej Kamiński odczytał  Akt zawierzenia Akcji Katolickiej Matce Bożej Królowej Polski. / link do apelu: https://youtu.be/eWJf79L18yc

https://www.youtube.com/live/eWJf79L18yc?si=fle76Ah2Jqjz4LAq

Link do treści : https://ak.org.pl/wp-content/uploads/2024/06/Akt-Zawierzenia-AkcjiKatolickiej-w-Polsce-M.B..pdf

Nocne czuwanie w Kaplicy prowadziła Akcja Katolicka Diecezji Sandomierskiej. Zwieńczeniem pierwszego dnia pielgrzymki było złożenie wiązanki kwiatów przed pomnikiem Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego.

Po uroczystościach był czas na nowe znajomości i lepsze poznanie się.

W sobotę podczas spotkania w Katedrze Krajowy Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Biskup Marek Mendyk uroczyście przywitał swoją panią profesor Wiesławę Siudyła, która towarzyszyła nam we wspólnym pielgrzymowaniu. 

Wspólnie uczestniczyliśmy w uroczystej procesji wszystkich oddziałów Akcji Katolickiej w Polsce  i Mszy Św., na której kazanie wygłosił ks. Biskup prof. Ignacy Dec.

 

  • W drodze powrotnej wstąpiliśmy na modlitwę do s. Faustyny do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.

 

Iwona Niezgoda

8 lipca 2024|