Triduum Paschalne. Harmonogram liturgiczny

Od Wielkiego Czwartku do Nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania Kościół sprawuje największe misteria ludzkiego odkupienia. Czas ten określany jest jako Triduum Chrystusa ukrzyżowanego, pogrzebanego i wskrzeszonego. Nazywa się go Triduum Paschalnym, ponieważ uobecnia się wtedy i uskutecznia misterium Paschy, to jest przejścia Pana z tego świata do Ojca. Przez sprawowanie tego misterium w znakach liturgicznych i sakramentalnych Kościół jednoczy się wewnętrznie z Chrystusem, swoim Oblubieńcem.

Zapraszamy Was do uczestnictwa w misterium Triduum Paschalnego w naszej świątyni. Porządek nabożeństw poniżej:

Wielki Czwartek, 28 marca 2024 r.
godz. 18.00 – Msza Wieczerzy Pańskiej
po Mszy świętej:
– adoracja Pana Jezusa w ciemnicy do godz. 22.00
godz. 20.30 – Adoracja prowadzona przez grupy parafialne

Wielki Piątek, 29 marca 2024 r.
od godz. 07.00 – Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy
godz. 08.00 – Droga krzyżowa
godz. 09.00 – Ciemna Jutrznia
godz. 15.00 – Nowenna do Miłosierdzia Bożego
godz. 17.15 – Droga Krzyżowa
godz. 18.00 – Liturgia Wielkiego Piątku
po liturgii:
– adoracja Pana Jezusa przy Grobie Bożym
godz. 21.00 – Adoracja prowadzona przez Zespół Wokalny „Soul”
godz. 22.00 – Droga krzyżowa ulicami miasta (rozpoczęcie w Farze)

Wielka Sobota, 30 marca 2024 r.
od godz. 07.00 – Adoracja Pana Jezusa przy Grobie Bożym
godz. 09.00 – Ciemna Jutrznia
godz. 09.30 – Poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny (co pół godziny, do 16.00)
godz. 18.45 – Nowenna do Miłosierdzia Bożego
godz. 19.00 – Liturgia Wigilii Paschalnej

Niedziela Zmartwychwstania, 31 marca 2024 r.
godz. 06.00 – Msza święta Rezurekcyjna
Pozostałe Msze święte: 08.00, 09.30, 11.00, 12.30, 16.00 i 18.00
po „sumie” Nowenna do Miłosierdzia Bożego

 

27 marca 2024|