Gaudeamus Igitur!

W Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku po raz dwudziesty trzeci rozbrzmiało Gaudeamus Igitur inaugurując nowy rok akademicki 2023/2024. Naukę w nowym roku akademickim rozpoczęło blisko 1400 studentów, w tym blisko 600 studentów pierwszego roku, którzy kształcić się będą na 9 kierunkach studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz jednolitych studiach magisterskich. Wraz ze studentami Uczelni rok akademicki zainaugurowali również Seniorzy zrzeszeni w Sanockim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Tradycyjnie inauguracja roku akademickiego rozpoczęła się od przemarszu do Kościoła Przemienienia Pańskiego, któremu przewodniczyła orkiestra dęta ORLEN SA PGNiG O/ Sanok pod kierownictwem Kapelmistrza Grzegorza Mroczkowskiego. Mszy świętej w intencji społeczności akademickiej i słuchaczy Sanockiego Uniwersytetu III Wieku przewodniczył oraz wygłosił homilię ks. Proboszcz dr Roman Froń.

Główna część obchodów w obecności władz Uczelni i delegacji szkół wyższych, przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, parlamentarzystów, duchownych, reprezentantów środowisk lokalnych, biznesu oraz studentów, rozpoczęła się w auli Centrum Sportowo-Dydaktycznego.

Rozpoczęła się ona od wprowadzenia sztandaru Uczelni. Poczet sztandarowy tworzyli studenci Instytutu Medycznego, kierunków pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne: Dominika Pogorzelec, Wioletta Kraja oraz Bartosz Łabaj.

Zgromadzonych gości, którzy do ostatniego miejsce wypełnili uczelnianą aulę przywitał JM Rektor dr hab inż. Mateusz Kaczmarski, prof. ucz., który skierował do zgromadzonych słowa:

To zaszczyt i przywilej stanąć przed Wami dzisiaj jako reprezentant sanockiej społeczności akademickiej. Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku rozwija się dynamicznie, będąc zarówno ośrodkiem nie tylko zdobywania wiedzy, ale także rozwoju społeczeństwa i otaczającej nas gospodarki. Pragnę podzielić się z Państwem nie tylko słowami, ale i radością, jaką przynosi nam wiele osiągnięć i planów, jakie realizujemy. Nasza Uczelnia, duma Sanoka i okolic, stale podnosi swoje walory dydaktyczne i naukowe. Dzięki determinacji i zaangażowaniu naszych wykładowców oraz Waszej, Drodzy Studenci, nieustannie rozwijamy sanocką Alma Mater.

Rektor ogłosił także rozpoczęcie inwestycji związanej z modernizacją budynku B oraz uruchomienie przed kolejnym rokiem akademickim nowoczesnego Centrum Fizjoterapii. To wielki krok w przód, który pozwoli Uczelni oferować jeszcze lepsze warunki nauki oraz podnosić jakość kształcenia na kierunku fizjoterapia.

Na zakończenie Rektor wszystkim Pracownikom i Studentom złożył życzenia powodzenia w roku akademickim 2023/2024, zdrowia, zadowolenia z pracy, życia osobistego i studiów w Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku.

Głos zabrała także prorektor Uczelni dr hab. Elżbieta Cipora, prof. ucz., która zwróciła uwagę na fakt, że efektem wytężonej pracy i działalności naukowej pracowników Uczelni są uzyskane stopnie naukowe.

Pani Prorektor poinformowała zgromadzonych, że Rektor Uczelni dr inż. Mateusz Kaczmarski uzyskał najwyższy stopień naukowy – habilitację.

Tradycyjnie po przemówieniu inauguracyjnym i Gaude Mater Polonia nastąpiła immatrykulacja studentów rozpoczynających naukę w sanockiej Uczelni. Akt ślubowania odczytała Prorektor dr hab. Elżbieta Cipora, prof. ucz., a Pan Rektor symbolicznym wskazaniem berła przyjął reprezentantów poszczególnych kierunków w poczet studentów Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku.

W wystąpieniach zaproszonych gości słyszeć mozna było życzenia dalszego, dynamicznego rozwoju Uczelni oraz powodzenia dla studentów rozpoczynających naukę w murach sanockiej Alma Mater.

Ostatnim akcentem inauguracji roku akademickiego był występ niezwykle utalentowanej wokalistki Klaudii Kusińskiej.

tekst: Uczelnia Państwowa w Sanoku


Galeria zdjęć

Msza święta na inaugurację roku akademickiego 2023/24, 03.10.2023, fot. Zbigniew Krystyński

4 października 2023|