,,Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym” – Dz 2,4

W niedzielę 18 czerwca br. młodzież z parafii: Sanok – Fara , Bukowsko oraz Pielnia przyjęła sakrament bierzmowania, którego udzielił J. E. Ks. Bp. Krzysztof Chudzio. Mszy Świętej przewodniczył ksiądz biskup w koncelebrze z ks. proboszczem Romanem Froniem. Sakrament przyjęło ponad 100 młodych ludzi, którzy przez ostatni czas formowali się pod opieką Ks. Jacka Brama i Ks. Kamila Jaworskiego.

Bierzmowanie określane jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Od ludzi dojrzałych wymaga się odpowiedzialności, w tym przypadku – świadomego i konsekwentnego praktykowania wiary. To nie może być przymus (ze strony rodziny czy księdza), teatr czy pusta formalność. Młody człowiek, który chce otrzymać dary Ducha Świętego, pogłębiające więź z Bogiem i pomagające aktywniej żyć we wspólnocie Kościoła, musi przekonać innych, że jest osobą modlącą się, formującą sumienie i prowadzącą szczere życie sakramentalne (zwłaszcza poprzez regularną spowiedź i pełne uczestnictwo w Eucharystii).


fot. Wiktoria Sabramowicz

Galeria zdjęć

20 czerwca 2023|