„Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem”

„Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament. Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli.” Jl 2, 12-13

Rozpoczął się Okres Wielkiego Postu, który trwa od Środy Popielcowej do Mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. Czas ten służy przygotowaniu do obchodu Paschy. Liturgia wielkopostna przygotowuje katechumenów do obchodu Paschalnego Misterium przez różne stopnie wtajemniczenia chrześcijańskiego, a wiernych – przez wspomnienie przyjętego chrztu i pełnienie pokuty.

Zgodnie z kanonami 1251-1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego w Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość i post (tzw. post ścisły). Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 14. roku życia, a prawem o poście – osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia. Msze Święte w naszym kościele sprawowane są w godz. 06.30, 08.00, 09.30, 11.00, 17.00 i 18.30.

W czasie Mszy dokonuje się obrzędu posypania głowy popiołem. Popiół jest przygotowywany z gałązek palm lub innych drzew poświęconych w poprzednim roku podczas Niedzieli Palmowej. Akt ten symbolizuje ułomność i przemijalność człowieka, jest znakiem żałoby i pokuty.

Zapraszamy na nabożeństwa wielkopostne.

W każdy piątek Droga krzyżowa o godz. 8.00 (dla starszych), 17.15 (dla dzieci, rodziców dzieci szkolnych i wszystkich chętnych), po Mszy św. o godz. 18.00 (dla młodzieży i wszystkich).

W niedziele Wielkiego Postu o godz. 17.00 będą sprawowane nabożeństwa gorzkich żali. Na tych nabożeństwach będziemy zbierać ofiary na kwiaty do Bożego Grobu. Serdecznie zapraszamy na te rzewne wielkopostne nabożeństwa, aby jak najgłębiej wniknąć w tajemnicę naszego zbawienia. Za udział w Drodze krzyżowej i Gorzkich Żalach można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.


Galeria zdjęć

Środa Popielcowa, Msza święta z obrzędem posypania głów popiołem o godz. 6.30


Środa Popielcowa, Msza święta z obrzędem posypania głów popiołem o godz. 17.00, fot. Zbigniew Krystyński

22 lutego 2023|