Roraty 2022

Rozpoczynamy Adwent, okres liturgiczny przygotowujący nas bezpośrednio do Uroczystości Bożego Narodzenia. Jest to radosne oczekiwanie na przyjście Chrystusa. Słowo „Adwent” pochodzi z łacińskiego „adventus” i oznacza „przyjście”. W czasie liturgii używamy fioletowy kolor szat liturgicznych. Wyjątek stanowią roraty, podczas których kapłani przywdziewają białe szaty.

Roraty to Msza Święta ku czci Najświętszej Maryi Panny. Sprawowana jest tradycyjnie przed wschodem słońca. Zdarza się również, jak jest to i w naszej parafii, że Roraty odprawiane są także wieczorem. Zachęcamy wszystkich do licznego uczestnictwa w roratach o godzinie 6.00. Dzieci, młodzież i dorosłych zapraszamy również na Roraty o godzinie 18.00.

 

26 listopada 2022|