Pielgrzymka do Leżajska i Przeworska

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, przy naszej parafii, zorganizował w dniu 08 października 2022 r. pielgrzymkę do Leżajska i Przeworska. Celem naszego pielgrzymowania była bazylika Zwiastowania NMP w Leżajsku i bazylika Grobu Pańskiego w Przeworsku.

Bazylika Zwiastowania NMP, klasztor bernardynów i sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku są jednym z najcenniejszych zabytków architektury kościelnej z pogranicza renesansu i baroku. Wnętrze bazyliki leżajskiej wypełnia 19 ołtarzy bocznych, powstałych na przestrzeni XVII-XVIII w.

Szczególnie cenny jest obraz Zwiastowania NMP z XVII w. znajdujący się w ołtarzu głównym. Splendoru bazylice leżajskiej dodają stalle również z tego okresu, odrestaurowane w ostatnich latach. Obecność Matki Bożej Leżajskiej (Pocieszenia) datuje się od 1590 r.

Ten obraz słynący łaskami od początku cieszył się wielkim kultem. Został oficjalnie ogłoszony przez władze kościelne za cudowny, a w 1752 roku został wyróżniony koronami papieża Benedykta XIV. Specjalnie dla tego obrazu została dobudowana kaplica.

Organy leżajskie, to instrument, na którym – jedynym w świecie – może grać 3 organistów równocześnie. Są jednym z najstarszych i najcenniejszych instrumentów na świecie (XVII w.) Wysłuchaliśmy też koncertu organowego.

W drodze do Przeworska, zatrzymaliśmy się w Grodzisku Dolnym, aby nawiedzić grób śp. ks. Tomasza Grzywny. Po odmówieniu koronki do Miłosierdzia Bożego i modlitwy za duszę śp. ks. Tomasza złożyliśmy na grobie stroik i zapaliliśmy znicze. Wypełniliśmy to co mogliśmy Księdzu ofiarować.

Bazylika pw. Ducha Świętego i sanktuarium Bożego Grobu w Przeworsku jako następny punkt naszej pielgrzymki. Z tym miejscem związana jest historia Bożogrobców. Jako zakon, zostali założeni w roku 1114 w Jerozolimie.

28 kwietnia 1393 roku biskup lubuski Jan erygował w Przeworsku parafię, którą w następnym roku zatwierdził biskup przemyski Maciej powierzając w niej duszpasterstwo Kanonikom Regularnym Stróżom Grobu Pańskiego Jerozolimskiego. W XVIII w. dobudowano do kościoła kaplicę Grobu Pańskiego. W 2003 roku została erygowana Kapituła Przeworska przy Bożym Grobie przez ks. Arcybiskupa Józefa Michalika Metropolitę Przemyskiego. Celem tej kapituły jest szerzenie kultu Męki Pańskiej oraz apostolstwo Pisma Świętego. Dnia 28 V 2012 roku ks. Arcybiskup Józef Michalik ustanowił w bazylice Sanktuarium Grobu Bożego. W kaplicy Grobu Pańskiego przeżywaliśmy Mszę św. którą odprawił ks. Dominik.

Warto zwrócić uwagę na niektóre zabytki kościoła takie jak, ołtarz główny, chrzcielnica spiżowa 1400 r., ambona z 1713 r. bogato rzeźbiona i złocona, stalle barokowe z 1751 r., obrazy epitafijne.

Ubogaceni po względem duchowym wróciliśmy szczęśliwie do swoich domów. Dzień był piękny, słoneczny. Nasza trasa wiodła przez Dynów, Łańcut do Leżajska, a z powrotem prze Kańczugę. Sceneria bajeczna, wszystkie kolory złotej jesieni było dane nam oglądać. Nikt inny, tylko sam Stwórca może coś tak pięknego stworzyć. Jak wspomniano, razem z nami pielgrzymował ks. Dominik Długosz, któremu wdzięczność swą okazali uczestnicy w autobusie. Autobus był pełny, 44 osoby. Bogu niech będą dzięki za tę uroczą pielgrzymkę!

Teresa Stareńczak


Galeria zdjęć

12 października 2022|