Złoty Jubileusz 50. lecia kapłaństwa ks. prałata Andrzeja Skiby

50 lat służby kapłańskiej to piękny jubileusz, który przeżywał w minioną niedzielę ks. prałat dr Andrzej Skiba, wieloletni proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku, Honorowy Obywatel Miasta, zasłużony kapłan archidiecezji przemyskiej.

19 czerwca 2022 r. podczas „sumy” o godzinie 11.00 wokół ołtarza zgromadziło się wielu kapłanów, którzy pod przewodnictwem metropolity przemyskiego J.E. ks. abp. Adama Szla sprawowali Najświętszą Ofiarę dziękując za kapłańską posługę księdza prałata i wypraszali błogosławieństwo Boże dla Czcigodnego Jubilata. Okolicznościowe kazanie, które przybliżyło posługę ks. prałata Andrzeja Skiby wygłosił ks. dr hab. Stanisław Haręzga, prof. KUL. Na zakończenie mszy świętej ks. proboszcz dr Roman Froń, przedstawiciele władz parlamentarnych i samorządowych, delegacje sanockich stowarzyszeń i grup parafialnych złożyły Jubilatowi serdeczne życzenia. Uroczystości uświetnił występ Zespołu „Soul”, chóru „Sonores” oraz kapeli ludowej.

Cała wspólnota parafialna dołącza się do życzeń składanych ks. prałatowi z okazji jubileuszu. Niech Pan Bóg Błogosławi!

***

ks. prałat dr Andrzej Skiba został wyświęcony na kapłana 17 czerwca 1972 r. w katedrze przemyskiej. Po święceniach pracował na następujących placówkach: Krościenko Wyżne (1972 – 1974); Krosno – Fara (1974 – 1982). W latach 1982 – 1985 odbył studia z zakresu teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie uzyskał tytuł doktora teologii. Następnie pracował w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu w charakterze ojca duchownego (1985 – 1996) oraz wykładowcy teologii duchowości i teologii moralnej (1995 – 2000). W 1996 r. został mianowany proboszczem parafii Kańczuga i dziekanem dekanatu Kańczuga, które to funkcje pełnił do 1998 r. Od 29.11.1998 r. proboszcz tutejszej parafii; od roku 2000 dziekan dekanatu Sanok I; wykładowca religii euroregionu w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Jana Grodka w Sanoku, sędzia Sądu Metropolitalnego w Przemyślu; archiprezbiter, egzorcysta. 20.02.2018 r. uchwałą Rady Miasta Sanoka zaszczycony tytułem „Honorowego Obywatela Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka”. Od 18.08.2018 r. emerytowany proboszcz sanockiej Fary. Pomimo przejścia na emeryturę, ks. prałat nadal jest bardzo mocno zaangażowany w posługę duszpasterską – pełni posługę egzorcysty i pomaga w duszpasterstwie parafialnym.


Galeria zdjęć

Msza Święta Jubileuszowa z okazji 50. lecia kapłaństwa ks. prałata Andrzeja Skiby, fot. Jakub Radożycki

19 czerwca 2022|