W 102. rocznicę urodzin ks. Prałata Adama Sudoła

fot. Zbigniew Krystyński

W piątek, 22 kwietnia 2022 r. o godz. 17.00 w Sali Gobelinowej w Muzeum Historycznym w Sanoku odbyło się spotkanie wspomnieniowe w 102. rocznicę urodzin ks. Prałata Adama Sudoła – długoletniego proboszcza sanockiej fary, Honorowego Obywatela Sanoka i Honorowego Członka NSZZ „Solidarność”. W trakcie spotkania prelekcję wygłosili: Andrzej Romaniak (Muzeum Historyczne w Sanoku) przedstawiając biografię ks. Sudoła, dr hab. Krzysztof Kaczmarski (IPN Rzeszów) opowiadając o działaniach służb bezpieczeństwa wobec ks. Prałata i Krystyna Chowaniec (była komendantka Hufca ZHP Ziemi Sanockiej) mówiąc o harcerskich wspomnieniach o kapłanie. Swoje wspomnienia o ks. Adamie Sudole wygłosili również uczestnicy spotkania: ks. Prałat dr Andrzej Skiba, Bogdan Florek, Zbigniew Krystyński.

Po zakończeniu spotkania nastąpiło złożenie kwiatów pamiątkową tablicą usytuowaną przy ul. Jana III Sobieskiego, w miejscu, gdzie podczas emerytury mieszkał ks. Prałat Adam Sudoł.

***

Adam Sudoł urodził się 7 kwietnia 1920 r., syn Jana Sudoła posła na Sejm Ustawodawczy II Rzeczypospolitej i Teresy z domu Straub, która pochodziła ze spolonizowanej rodziny niemieckiej. Miał siedmioro rodzeństwa. Szkołę powszechną pięcioklasową ukończył w Lipnicy. Następnie uczył się w I Państwowym Gimnazjum im ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie (1931–1936) i II Państwowym Gimnazjum im. Kazimierza Morawskiego w Przemyślu (1936–1939), gdzie zdał egzamin dojrzałości w 1939 r. Równolegle ukończył Małe Seminarium Duchowne. Absolwent Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Uzyskał tytuł magistra teologii. Święcenia kapłańskie otrzymał 30 grudnia 1944 r. w bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Starej Wsi. Pełnił posługę w wielu parafiach: Miechocin-Tarnobrzeg (kościół św. Marii Magdaleny, 1945–1947), Majdan Królewski (parafia św. Bartłomieja Apostoła, 1947–1949, Rzeszów (Parafia św. Wojciecha i Stanisława, 1949–1951), Krosno (Parafia Trójcy Przenajświętszej), 1951, Hyżne (1951–1953), Niewodna (Parafia Świętej Anny, 1953–1957), Stalowa Wola (Parafia św. Floriana, 1957–1962, u boku ks. Józefa Skoczyńskiego), Przeworsk (1962–1962, pracował jako katecheta), Munina (1964–1967, proboszcz).

W latach 1967–1995 pełnił urząd proboszcza parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku (od 30 maja 1967 r. wikary ekonom, od 14 czerwca proboszcz), od 13 marca 1971 do 1995 r. był dziekanem dekanatu Sanok-Zachód, do 1978 r. archiprezbiterem, od 12 grudnia 1978 r prałatem scholastykiem Brzozowskiej Kapituły Katedralnej. Otrzymał godności E.C. (Expositorium Canonicale) w 1967 r. i R.M. (Rochettum et Mantolettum) 13 grudnia 1971 r. Z dniem 31 lipca 1995 r., po 28 latach proboszczowania i ukończeniu 75 życia, przeszedł na emeryturę.

W 1976 r. był sygnatariuszem petycji ws. uwięzionych robotników Ursusa i Radomia. Od 1978 r. organizatorem Mszy św. i uroczystości patriotycznych w Sanoku z okazji 11 Listopada, a od 1980 pełnił nieformalną funkcję kapelana sanockiej „Solidarności”. 3 maja 1981 r. był współorganizatorem pierwszej od czasów przedwojennych Mszy św. na rynku w Sanoku, w której uczestniczyło ok. 7 tys. osób. W okresie stanu wojennego organizował w pomoc materialną i prawną dla rodzin osób internowanych. Osobiście zaangażował się w organizację ucieczki z internowania Antoniego Kołodzieja z Domaradza, był też współtwórcą planu ucieczki internowanego Antoniego Macierewicza ze szpitala w Sanoku w 1982 r. Plebania w Sanoku była miejscem spotkań działaczy opozycyjnych, a w 1989 r. ks. Adam Sudoł wspierał Komitet Obywatelski „Solidarność” w Sanoku przed wyborami parlamentarnymi 4 czerwca. Został kapelanem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Sanoku oraz Związku Sybiraków na terenie ówczesnego województwo krośnieńskiego.

Zmarł 14 listopada 2012 r. w Sanoku. Został pochowany 16 listopada 2012 r. na Cmentarzu Centralnym w Sanoku.

źródło biografii: IPN Rzeszów


Galeria zdjęć

Spotkanie wspomnieniowe w 102. rocznicę urodzin ks. prałata Adama Sudoła, 22 kwietnia 2022 r. fot. Zbigniew Krystyński

24 kwietnia 2022|