„Posłani w pokoju Chrystusa” – Adwent 2021

Rozpoczęliśmy przeżywanie Adwentu, okresu liturgicznego przygotowującego nas bezpośrednio do Uroczystości Bożego Narodzenia. Jest to radosne oczekiwanie na przyjście Chrystusa. Słowo „Adwent” pochodzi z łacińskiego „adventus” i oznacza „przyjście”. W czasie liturgii używany fioletowy kolor szat liturgicznych. Wyjątek stanowią roraty, podczas których kapłani przywdziewają białe szaty.

Roraty to Msza Święta ku czci Najświętszej Maryi Panny. Sprawowana jest tradycyjnie przed wschodem słońca. Zdarza się również, jak jest to i w naszej parafii, że Roraty odprawiane są także wieczorem. Zachęcamy do licznego uczestnictwa w roratach o godzinie 6.00. Dzieci wraz z rodzicami zapraszamy na godzinę 18.00

30 listopada 2021|