Pamiętamy o tych, którzy odeszli …

Zbliża się czas, kiedy w sposób szczególny wspominamy naszych bliskich zmarłych. Ogarniamy modlitwą i przywołujemy myślami tych, którzy opuścili ziemską ojczyznę. Wspominamy tych, których nie ma już blisko nas, jednocześnie podejmując refleksję nad naszym przemijającym życiem i powołaniem do świętości.

Przełom października i listopada to szczególny czas, kiedy odwiedzamy cmentarze, porządkujemy groby naszych bliskich, modlimy się za nich. To również czas pamięci o tych, którzy zostawali po sobie ślad w naszym życiu – naszych przyjaciół, znajomych, sąsiadów, nauczycieli, kapłanów…

Pamiętamy również o tych, którzy naszą świątynię budowali oraz w niej posługiwali przez lata swojej duszpasterskiej pracy. Tuż przed Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym nasi panowie kościelni odwiedzili sanockie i okoliczne nekropolie, gdzie znajdują się groby kapłanów związanych z naszą świątynią. Panowie kościelni uporządkowali nagrobki i zapalili znicze, wspominając w modlitwie dusze zmarłych kapłanów. Byli obecni w Zagórzu odwiedzając grób ks. Antoniego Porębskiego, proboszcza sanockiej fary w latach 1939-1967; w Sanoku: przy grobie ks. kanonika Franciszka Salezego Czaszyńskiego, budowniczego naszej świątyni i proboszcza w okresie 1858-1898; ks. Bronisława Stasickiego, proboszcza naszej parafii w latach 1899-1908; ks. prałata Adama Sudoła, proboszcza w latach 1967-1995. Odwiedzą także w Zarszynie, grób ks. Mariana Burczyka, który sprawował probostwo w naszej parafii w latach 1995-1998.

Odwiedzając nekropolie, miejmy w pamięci nie tylko naszych bliskich, ale również tych którzy w naszym życiu uczynili wiele dobra. „Nie ginie ten, kto trwa w pamięci żywych …”

Wieczne odpoczywanie racz im dać Panie .. 

30 października 2021|