230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

fot. Kuba Radożycki

3 maja br. w Uroczystość Matki Bożej Królowej Polski zgromadziliśmy się w naszej świątyni, aby modlić się w intencji Ojczyzny z racji 230. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Msza Święta z udziałem przedstawicieli władz parlamentarnych i samorządowych, reprezentantów środowisk patriotycznych, pocztów sztandarowych, naszych parafian i mieszkańców Sanoka sprawowana była o godzinie 11.00

Uroczystości rozpoczęły się już o godzinie 10.00. Wtedy to, na dziedzińcu sanockiego zamku zainaugurowana została wystawa „Sanockie tradycje 3 Maja”. Wystawa przedstawia archiwalne fotografie przedstawiające jak sanoczanie przeżywali majowe uroczystości na przestrzeni lat.

Następnie, o godzinie 10.30 przy ul. Sobieskiego odsłonięto tablicę poświęconą pamięci ks. prałata Adama Sudoła. Tablica została ufundowana przez NSZZ „Solidarność”. Widnieje na niej napis: „ks. prałat Adam Sudoł, 7 IV 1920 – 14 XI 2012, Proboszcz Parafii Przemienienia Pańskiego w latach 1967-1995. dziekan i archiprezbiter sanocki, niezłomny patriota, duszpasterz NSZZ „Solidarność”. organizator pomocy dla rodzin osób internowanych w stanie wojennym. W 40. rocznicę powstania Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Region Podkarpacie – Oddział Sanok. Sanok 3 maja 2021 r.”

Następnie uczestnicy uroczystości przemaszerowali do świątyni, gdzie sprawowana była wspomniana na początku Eucharystia. Przewodniczył jej ks. Jacek Michno, proboszcza parafii pw. Chrystusa Króla w Sanoku w koncelebrze z ks. prałatem Andrzejem Skibą i ks. dziekanem Romanem Froniem. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Marcin Janocha. Poniżej w formie video publikujemy kazanie ks. Marcina.

Po Mszy Świętej jej uczestnicy procesyjnie udali się pod krzyż pamięci umiejscowiony przy naszym kościele, gdzie delegacje władz powiatu i miasta złożyły wiązanki kwiatów. Uroczystości zakończyły się pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki, gdzie również liczne delegacje złożyły kwiaty.

Jakub Radożycki


230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 maja 2021 r. fot. Kuba Radożycki

3 maja 2021|