W Jego ranach ocalenie … Wielki Piątek

fot. Kuba Radożycki

Dziś Wielki Piątek. Wspominamy zbawczą mękę i śmierć Chrystusa. Od rana trwamy na modlitwie adorując Pana Jezusa w ciemnicy. Spoglądamy na krzyż, na którym Jezus oddał życie za zbawienie świata.

W Wielki Piątek Kościół nie sprawuje Eucharystii. Po południu w świątyniach odprawiana jest Liturgia Męki Pańskiej. W naszej wspólnocie parafialnej, nabożeństwo wielkopiątkowe rozpoczęło się o godzinie 18.00. Kapłani wraz z asystą udali się w zupełnej ciszy do ołtarza, przed którym po chwili główny celebrans leżąc krzyżem oddał cześć Chrystusowi. W Liturgii Słowa odczytane zostało dziś proroctwo Izajasza, a także fragment Listu do Hebrajczyków. Pochylamy się szczególnie nad opisem Męki Pańskiej, odczytanej z Ewangelii według świętego Jana.

Po Ewangelii nastąpiła homilia wygłoszona przez ks. Pawła Franusa. Kapłan podczas kazania zwrócił uwagę na krzyż, pojmowany jako ten, który mijamy w drodze do kościoła, przed którym uklękamy, który jest symbolem naszej wiary, a także ten krzyż, który nosimy na co dzień – nasze bóle, cierpienia, krzywdy i choroby. Kaznodzieja zwrócił uwagę, że krzyż niesie ze sobą zwycięstwo, które dokonało się w Wielki Piątek.

Po homilii w uroczystej modlitwie wstawienniczej polecaliśmy Bogu m. in Kościół święty, duchowieństwo, rządzących, strapionych i cierpiących, niewierzących. Centralnym punktem dzisiejszej liturgii była adoracja krzyża, podczas której kapłan odsłaniał krzyż, trzykrotnie intonując słowa „Oto drzewo Krzyża, na którym zawisło zbawienie świata”, na które odpowiadaliśmy formułą „Pójdźmy z pokłonem”. Po adoracji krzyża nastąpił obrzęd udzielenia Komunii, a następnie procesja do Grobu Pańskiego. Po zakończonej Liturgii tradycyjnie zostały odśpiewane Gorzkie Żale, a wierni mieli możliwość adoracji Krzyża.

Przez Wielką Sobotę trwamy na adoracji Najświętszego Sakramentu przy Grobie Pańskim. Rozpoczniemy ją o godzinie 7.00. Zgodnie z tradycją w Wielką Sobotę odbywa się poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny. W naszej parafii będzie miało ono miejsce co pół godziny, począwszy od godz. 9.00 do 15.00, w kościele i przy kościele (dla tych, którzy się nie zmieszczą).  Liturgia Wigilii Paschalnej o godzinie 19.00.


Wielki Piątek, 2 kwietnia 2021 r. (fot. Kuba Radożycki):

 

2 kwietnia 2021|