„Powstał, nie ma Go tu!” – Wigilia Paschalna.

fot. Kuba Radożycki

W Wielką Sobotę trwaliśmy przy Bożym Grobie, rozważając Mękę i Śmierć naszego Pana. W ciągu dnia odbywało się poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny.

Wieczorem celebrowana była Liturgia Wigilii Paschalnej. Jej treścią jest nowe życie w Chrystusie, które poprzez sakrament Chrztu Świętego stało się naszym udziałem. Symbolika Wigilii Paschalnej nawiązuje bezpośrednio do życia: światło, słowo, woda i uczta. Znaki te stanowią treść kolejnych części liturgii Wielkiej Nocy.

Liturgia Wigilii Paschalnej rozpoczęła się w naszej wspólnocie parafialnej o godzinie 19.00. Wówczas przed kościołem został poświęcony ogień i zapalono paschał, który następnie wniesiono procesyjnie do kościoła. Podczas procesji od płomienia paschału zapalano kolejne świece, by w końcu oświetlić całą świątynię, symbolizując tym samym rozproszenie ciemności „Światłem Chrystusa”. Następnie kapłan odśpiewał orędzie wielkanocne.

Po obrzędzie światła rozważaliśmy Słowo Boże. Dzisiejsza liturgia słowa była niezwykle bogata. Zostały odczytane aż cztery czytania. Szczególny wydźwięk w tej liturgii miał śpiew hymnu „Chwała na wysokości Bogu” oraz uroczyste „Alleluja”. Po aklamacji kapłan odczytał fragment z Ewangelii św. Marka, opisujący przybycie do grobu Jezusa niewiast: Marii Magdaleny, Marii, matki Jakub i Salome, które chcąc namaścić ciało Jezusa zastają pusty grób. Jezus powstał z martwych!

Homilię wygłosił ks. Mateusz Sławiński. Po kazaniu nastąpił obrzęd liturgii chrzcielnej. Woda jest znakiem rozpoczynającym życie Boże w człowieku w sakramencie chrztu. Podczas tej części liturgii celebrans dokonał poświęcenia wody. Odśpiewane zostały Litanie do Wszystkich Świętych. Następnie kapłan pobłogosławił wodę chrzcielną. Jako wspólnota parafialna odnowiliśmy przyrzeczenia chrzcielne. Po pokropieniu wiernych przez kapłana, rozpoczęła się kolejna część Wigilii Paschalnej – liturgia eucharystyczna.

Liturgie światła, słowa bożego i chrztu były wprowadzeniem i warunkiem radosnego spotkania ze Zmartwychwstałym na uczcie eucharystycznej. W sposób sakramentalny w Eucharystii Wielkiej Nocy, która jest szczytem całego Triduum Paschalnego uobecnia się paschalne przejście Chrystusa przez śmierć do nowego życia. Ten dar otrzymują wszyscy uczestnicy uczty paschalnej, posilający się Ciałem i Krwią prawdziwego Baranka Bożego.

Chrystus zmartwychwstał!
Prawdziwie Zmartwychwstał!

Msza Święta Rezurekcyjna odbędzie się jutro (niedziela, 4 kwietnia) o godzinie 6.00. Pozostałe Msze Święte sprawowane będą w utrwalonym, niedzielnym porządku: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 16.00 i 18.00.

źródło: własne / „Zwycięzca śmierci”, Wydawnictwo Świętego Krzyża, Opole 2019.

Wielka Sobota / Wigilia Paschalna (3 kwietnia 2021 r. fot. Kuba Radożycki)

3 kwietnia 2021|