XXXII Niedziela zwykła – 8.11.2020 r.

  1. Dziś taca przeznaczona jest na potrzeby naszego kościoła. Odwołujemy dzisiaj zmianę tajemnic róż różańcowych. O godz. 17.30 (jak czynimy to w każdy dzień) będziemy sie modlić za zmarłych polecanych w wypominkach.
  2. W tygodniu w liturgii: poniedziałek – święto rocznicy poświęcenia bazyliki laterańskiej, wtorek – św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła, środa – św. Marcina, dzień imienin naszego ks. wikariusza, czwartek – św. Jozafata, biskupa i męczennika, piątek – świętych: Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna, pierwszych męczenników Polski. W sobotę 8 rocznica śmierci ks. prał. Adama Sudoła; polecajmy go Bożemu miłosierdziu.
  3. W środę 102 rocznica odzyskania niepodległości; polecajmy Panu Bogu tych wszystkich, którzy oddali życie za Ojczyznę i módlmy się o jej pomyślność. Msza św. w intencji Ojczyzny o godz. 11.00.
  4. Komunikat Księdza Abpa Metropolity Adama Szala:

            Drodzy Kapłani, Osoby życia konsekrowanego, Wierni Archidiecezji Przemyskiej!

Zbliża się kolejna rocznica odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. Dziękując Panu Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu za dar wolnej Polski, z wielką troską patrzymy na jej teraźniejszość i przyszłość. W związku z tym zwracam się z prośbą i zachęcam wszystkich, aby 11 listopada podjąć żarliwą modlitwę, ofiarować uczynki pokutne i wyrzeczenia w intencji naszej Ojczyzny i Kościoła Świętego. Kapłanów proszę, aby po Mszach świętych lub podczas wystawienia Najświętszego Sakramentu odmówili stosowne modlitwy w intencji Ojczyzny oraz odśpiewali z wiernymi pieśń: „Boże coś Polskę”. Modlitwę w intencji Ojczyzny należy również dołączyć do modlitwy wiernych.

Wszystkich wiernych proszę, aby gromadząc się dogodnej porze we wspólnotach rodzinnych, w „domowym wieczerniku”, wspólnie odmówili dziesiątek różańca (tajemnicę Zesłania Ducha Świętego). W sposób szczególny łączmy się duchowo za pośrednictwem radioodbiorników lub telewizji z Jasną Górą w godzinie Apelu Jasnogórskiego. Niech ten dzień zjednoczy nas w duchowej trosce o losy naszego Narodu.

Intencje modlitewne, które będą nam towarzyszyć:

  • o zgodę i pokój w naszej Ojczyźnie;
  • o ustanie pandemii i zdrowie dla wszystkich chorych i cierpiących;
  • w intencji wszystkich służb medycznych, mundurowych oraz wolontariuszy, którzy z heroicznym poświęceniem posługują chorym i cierpiącym.

Modląc się za zmarłych w listopadzie, polecajmy Miłosierdziu Bożemu wszystkich poległych w walce o niepodległość Ojczyzny, a także zmarłych w ostatnim czasie kapłanów i wiernych.

Włączajmy się wszyscy w modlitwę ufności i zawierzania naszej Ojczyzny Bogu przez pośrednictwo Maryi, Matki i Królowej.

Wszystkim z serca błogosławię abp metropolita przemyski Adam Szal

  1. W minionym tygodniu na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy śp. Piotra Bętkowskiego, Wiesławę Dziuban, Stanisława Nowaka, Tomasza Kanonika, Mariana Steca, Marię Wróbel, Stefanie Piotrowską, Miłosza Piotrowskiego, Ryszarda Maciejczaka, Irenę Gubińską-Śnieżek . Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, …
7 listopada 2020|