Zainaugurowano nowy rok akademicki

fot. Zbigniew Krystyński

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka oraz Uniwersytet Trzeciego Wieku w Sanoku zainaugurowały nowy rok akademicki. Wydarzenie to tradycyjnie rozpoczęło się od modlitwy w kościele farnym pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku. Uroczystej Mszy Świętej sprawowanej 1 października o godz. 09.00 w obecności władz uczelni, wykładowców, studentów i słuchaczy, a także przedstawicieli władz samorządowych, przewodniczył ks. dziekan Roman Froń w koncelebrze z kapłanami współpracującymi z sanocką Alma Mater.

Po Eucharystii, jej uczestnicy przeszli do gmachu uczelni, gdzie w auli Centrum Sportowo-Dydaktycznego miała miejsce dalsza część uroczystości. Zgromadzonych powitał rektor uczelni JM dr inż. Mateusz Kaczmarski. Po przemówieniu inauguracyjnym i odśpiewaniu Gaude Mater Polonia odbyła się immartykulacja studentów I roku. Następnie głos zabrali zaproszeni gości. Wykład inauguracyjny wygłosił dr n. med. Marek Wojtaszek, który skupił się na temacie „Pandemia COVID-19. Czy to tylko walka o oddech?”

Ze względu na pandemię, inauguracja roku akademickiego 2020/21 odbywała się przy zachowaniu przepisów reżimu sanitarno-epidemiologicznego. Studenci, którzy ze względu na obostrzenia nie mogli osobiście uczestniczyć w uroczystości mogli to uczynić za pośrednictwem transmisji na żywo.

Galeria Zdjęć (fot. Zbigniew Krystyński):

2 października 2020|