XXVI Niedziela zwykła – 27.09.2020 r.

  1. Dziś po Mszy św. o godz. 12.30 nabożeństwo do św. Rity.
  2. W liturgii najbliższego tygodnia: poniedziałek – św. Wacława, wtorek – świętych archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała (w Sanoku uroczystość św. Michała Archanioła, głównego patrona miasta – o godz. 18.00 Msza św. w intencji naszego miasta), środa – św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła, czwartek – św. Teresy od Dzieciątka Jezus, piątek – świętych Aniołów Stróżów.
  3. W czwartek rozpoczyna się miesiąc październik. Zachęcamy gorąco do udziału w nabożeństwach różańcowych. Będziemy je odprawiać codziennie o godz. 17.30, w niedziele o godz. 17.00. Nie szczędźmy czasu na wspólną modlitwę. Za wspólnotowe odmówienie różańca (5 tajemnic) można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami: wyzbycie się wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet lekkiego, spowiedź i Komunia św. oraz modlitwa w intencjach papieża. Brak któregoś z warunków sprawia, iż odpust jest cząstkowy. Doświadczamy życia w niełatwych czasach chaosu i zamętu. Modlitwa różańcowa przynosi pokój, daje siłę do walki ze złem, pokonuje szatana. Jest odpowiedzią na prośbę Matki Bożej: „odmawiajcie różaniec”.
  4. W czwartek o godz. 9.00 zostanie odprawiona Msza św. na rozpoczęcie nowego roku akademickiego Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku. Zapraszamy profesorów, studentów, jak również słuchaczy Sanockiego Uniwersytetu III Wieku. Będziemy prosić o Boże błogosławieństwo na nowy rok pracy akademickiej tak dla studentów, jak i nauczycieli akademickich.
  5. W tym tygodniu I czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek od godz. 17.00 spowiadamy w Płowcach i Stróżach, zaś od godz. 17.30 w naszym kościele. W piątek spowiedź św. od godz. 16.00. W pierwszą sobotę ostatnie w tym roku nabożeństwo fatimskie; rozpoczniemy je o godz. 17.00.
  6. W tym roku pielgrzymka róż różańcowych będzie miała inny przebieg. Mianowicie róże z każdego dekanatu spotykają się w wyznaczonych miejscach naszej archidiecezji. Nasz dekanat spotyka się w naszym kościele 10 października o godz. 9.30. Program podamy za tydzień.
  7. Za tydzień taca przeznaczona na Seminarium Duchowne w Przemyślu. Za tydzień kazania będzie głosił o. oblat i rozprowadzał kalendarze misyjne.
  8. Prosimy i przypominamy, że obowiązkiem katolickich rodziców, którzy na chrzcie swoich dzieci zobowiązywali się do wychowania ich w wierze katolickiej, jest troska o ich udział w katechezie, jak również we Mszy św. niedzielnej. Serdeczną prośbę w tym względzie kierujemy do dziadków, by nie ustawali w wysiłkach w przekazywaniu wiary młodemu pokoleniu.
  9. Zgodnie z poleceniem naszych pasterzy od klasy VI młodzież przygotowuje się do bierzmowania. To zadanie spoczywa przede wszystkim na rodzicach, którzy kiedyś poprosili o chrzest swoich dzieci i przyjęli obowiązek wychowania ich w wierze, aby miłowały Boga i bliźniego jak nas nauczył Chrystus. Wspólnota parafialna jest środowiskiem wiary, dlatego prosimy, by zgłosić chęć tego przygotowania w naszej parafii, ale tylko naszych parafian. Niech przyjdzie rodzic z dzieckiem do kancelarii parafialnej w dogodnym dniu po wieczornej Mszy św. w czasie do 25 października, kiedy to młodzież na sumie wyrazi wobec wspólnoty wolę przyjęcia sakramentu bierzmowania.
  10. W minionym tygodniu na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy śp. Jana Tomonia, Czesławę Leszczyk, Leona Adamskiego, Mieczysława Święsa i Annę Ryń. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, …
3 października 2020|