Sierpień 80′. 40 lat od Porozumień Sierpniowych

40 lat. temu zostały podpisane Porozumienia Sierpniowe, będące wielkim zwycięstwem na drodze ku wolnej Polsce i upadkowi komunizmu. Był to także moment narodzin Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”. Z jego obecnymi członkami, reprezentującymi Region Podkarpacie; przedstawicielami władz samorządowych i środowisk patriotycznych, wspólnotą parafialną i mieszkańcami Sanoka, modliliśmy się 31 sierpnia br. podczas wieczornej Mszy Świętej, wspominając rocznicę tych wydarzeń.

Eucharystii przewodniczył ks. dziekan Roman Froń w koncelebrze z ks. prałatem Andrzejem Skibą i ks. Waldemarem Gawronem. Homilię wygłosił ks. Proboszcz, wskazując w niej na przekaz jaki niesie odczytana Ewangelia, a także nawiązując do historii wydarzeń Sierpnia 80′. Kapłan mówił m. in. o wolności, która została wywalczona przez naród ofiarnym poświęceniem, walką i pracą – To nas zobowiązuje do troski o rodzinę, poszanowania godności osoby ludzkiej, własności prywatnej i społecznej. Te dzieje naszej Ojczyzny, zobowiązują do patriotyzmu, streszczającego się w miłości do Ojczyzny, traktowanej jako matki – mówił.

Przed naszym kościołem znajduje się tablica upamiętniająca powstanie „Solidarności”. Zapisano na niej wymowne słowa bł. ks. Jerzego Popiełuszki: „Tylko naród wolny duchowo i miłujący prawdę może trwać i tworzyć dla przyszłości”. Po Mszy Świętej złożone zostały przed nią wiązanki kwiatów. Odmówiono również modlitwę w intencji Ojczyzny oraz odśpiewano pieśń „Ojczyzno ma”.

Galeria zdjęć – Uroczystości 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych, 31.08.2020 r.:

fot. Jakub Radożycki

1 września 2020|