Proszę Księdza, mam pytanie…

,,Proszę Księdza, mam pytanie…”

W dobie trwającej pandemii pojawiają się różne pytania dotyczące naszego funkcjonowania, także w dziedzinie życia chrześcijańskiego. Niniejszy artykuł ma na celu rozwianie ewentualnych wątpliwości.

  1. Proszę Księdza, czy brak przyjęcia Komunii świętej w pierwszy piątek i pierwszą sobotę miesiąca w czasie pandemii sprawia, że muszę zacząć tę praktykę od początku?

Jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc – czytamy w komunikacie Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu nt. praktyki pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca w okresie epidemii.

Komisja zwraca uwagę na to, że w okresie epidemii dostęp do sakramentów spowiedzi i komunii świętej jest dla wielu wiernych utrudniony, czasem wręcz niemożliwy. „Z tego względu rodzą się wątpliwości co do zachowania ciągłości pobożnych praktyk dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca, które wielu wiernych podejmuje. Obie praktyki dla zachowania duchowych owoców zakładają przyjęcie Komunii sakramentalnej w określonym czasie” – czytamy w komunikacie Komisji, podpisanym przez jej przewodniczącego bp. Adama Bałabucha.

Posługując się ogólnymi zasadami prawa kościelnego oraz dokumentami dotyczącymi sytuacji analogicznych Komisja Episkopatu przypomina kilka zasad. Po pierwsze: „prawo kościelne czysto pozytywne nie obowiązuje przy poważnej przeszkodzie”, a obecne ograniczenia w stanie epidemii są taką przeszkodą. Po drugie: „w analogicznej sytuacji opisanej przez prawo kościelne nie przerywa się ciągłości owoców duchowych pobożnej praktyki pod warunkiem dokończenia jej zaraz, gdy będzie to możliwe”.

W związku z tym Komisja Episkopatu podkreśla: „Jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc”.

„Zaleca się jednakże celem podtrzymania ciągłości praktyki, aby we właściwym dniu (pierwszy piątek / sobota) w okresie braku dostępu do sakramentu, jeśli to możliwe, wzbudzić właściwą danej praktyce intencję oraz skorzystać z możliwości przyjęcia tzw. Komunii duchowej (pragnienia), a także jeśli trzeba, z możliwości uprzedniego oczyszczenia sumienia z grzechów ciężkich poprzez akt żalu doskonałego, gdy nie można się wyspowiadać (por. Katechizm Kościoła Katolickiego 1452)” – czytamy w komunikacie Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski.

Publikujemy pełną treść komunikatu:

KOMUNIKAT

Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

Praktyka pierwszych piątków i pierwszych sobót miesiąca w okresie epidemii

W okresie epidemii dostęp do sakramentalnej spowiedzi i sakramentalnej Komunii jest dla wielu wiernych utrudniony, czasem wręcz niemożliwy. Z tego względu rodzą się wątpliwości co do zachowania ciągłości pobożnych praktyk dziewięciu pierwszych piątków miesiąca oraz pięciu pierwszych sobót miesiąca, które wielu wiernych podejmuje. Obie praktyki dla zachowania duchowych owoców zakładają przyjęcie Komunii sakramentalnej w określonym czasie.

Posługując się ogólnymi zasadami prawa kościelnego oraz dokumentami dotyczącymi sytuacji analogicznych należy stwierdzić, że:

– prawo kościelne czysto pozytywne nie obowiązuje przy poważnej przeszkodzie (Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Odpowiedzi na zapytania odnośnie do obowiązku sprawowania Liturgii Godzin, 15.11.2000, Prot. Nr 2330/00/LL, (tekst łaciński „Notitiae” 37 (2001) 190-194).

– w analogicznej sytuacji opisanej przez prawo kościelne nie przerywa się ciągłości owoców duchowych pobożnej praktyki pod warunkiem dokończenia jej zaraz, gdy będzie to możliwe (Święta Kongregacja Soboru, „Tricenario Gregoriano”. Deklaracja o ciągłości celebracji trzydziestu Mszy Gregoriańskich, 24.02.1967 (AAS 59 (1967), s. 229-230.])

– dlatego jeśli w trakcie odprawiania praktyki pięciu sobót oraz dziewięciu piątków miesiąca nie jest możliwe spełnienie warunku przyjęcia sakramentalnej Komunii w okresie epidemii, nie ulega przerwaniu ciągłość owoców, a więc nie trzeba tej praktyki zaczynać od nowa, a jedynie przedłużyć tę praktykę o kolejny miesiąc;

– zaleca się jednakże celem podtrzymania ciągłości praktyki, aby we właściwym dniu (pierwszy piątek/sobota) w okresie braku dostępu do sakramentu, jeśli to możliwe, wzbudzić właściwą danej praktyce intencję oraz skorzystać z możliwości przyjęcia tzw. Komunii duchowej (pragnienia) (por. Breviarium Fidei (2002), nr 296), a także jeśli trzeba, z możliwości uprzedniego oczyszczenia sumienia z grzechów ciężkich poprzez akt żalu doskonałego, gdy nie można się wyspowiadać (por. Katechizm Kościoła Katolickiego 1452).

Bp Adam Bałabuch

Przewodniczący Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów KEP

Świdnica, 2 kwietnia 2020 r.

Źródło: episkopat.pl

  1. Proszę Księdza, jak w tym roku uczestniczyć w Triduum Paschalnym?

Z racji bezpieczeństwa i troski o życie i zdrowie wszystkich wiernych, zgodnie z postanowieniami władz kościelnych i państwowych, całe Triduum Paschalne (Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota) odbędą się BEZ UDZIAŁU WIERNYCH W ŚWIĄTYNI. Zapraszamy do duchowej łączności oraz korzystania ze środków masowego przekazu.

  1. Proszę Księdza, co z poświęceniem pokarmów? Jak to zrobić w tym roku?

Zgodnie z rozporządzeniem Księdza Arcybiskupa Adama Szala, w tym roku nie będzie tradycyjnego poświęcenia pokarmów. Bardzo prosimy, aby zasiadając do śniadania wielkanocnego skorzystać z tzw. BŁOGOSŁAWIEŃSTWA STOŁU (treść tego błogosławieństwa jest dostępna na naszej stronie internetowej oraz na innych witrynach internetowych).

  1. Proszę Księdza, jak będzie wyglądała posługa dotycząca chorych?

Z racji trwającej pandemii korona wirusa zostały zawieszone odwiedziny u chorych. Posługa sakramentalna jest udzielana tylko w wypadkach niebezpieczeństwa śmierci.

  1. Proszę Księdza, co z Pierwszą Komunią Świętą?

Na chwilę obecną wszystkie uroczystości religijne, w tym Pierwsza Komunia Święta, są zawieszone do odwołania. Wszelkie decyzje będą podejmowane wtedy, gdy dzieci będą mogły spokojnie wrócić do szkoły. Data Pierwszej Komunii Świętej zostanie ustalona po wcześniejszym uzgodnieniu z Rodzicami dzieci, aby zachować wszelkie normy bezpieczeństwa. Aktualnie sytuacja rozwija się bardzo dynamicznie, dlatego podanie nawet przybliżonej daty Pierwszej Komunii Świętej nie jest możliwe. Prosimy z wyrozumiałość w tej kwestii.

7 kwietnia 2020|