V Niedziela Wielkiego Postu – 29.03.2020 r.

 1. 25 marca nasz ks. abp Adam wydał zarządzenie, którego treść jest na naszej stronie internetowej i w gablocie na kościele. Najważniejsze sprawy z tego zarządzenia to:
  – przedłużenie dyspensy od obowiązku uczestnictwa w Mszy św. niedzielnej i świątecznej;
  – w ramach limitu 5 osób we Mszy świętej uczestniczą te, które zamówiły intencję;
  – obrzędy pogrzebu według trzeciej formy pogrzebu katolickiego, tj. jedynie stacja przy grobie (Msza św. za zmarłego w kościele w dniu pogrzebu – tylko 5 osób);
  – posługa sakramentalna wobec osób chorych i w podesz­łym wieku ograniczona do wypadków niebezpieczeństwa śmierci;
  – nie będzie organizowanych spowiedzi przedświątecznych; spowiedź św. możliwa po wcześniejszym umówieniu się z kapłanem;
  – w niebezpieczeństwie śmierci trzeba wzbudzić w sobie żal doskonały, płynący z miłości do Boga nad wszystko umiłowanego, wyra­żony w szczerej prośbie o przebaczenie (takiej, jaką penitent jest w stanie wyrazić) i któremu towarzyszy stanowcze postanowienie, aby jak najszybciej przystąpić do spowiedzi sakramentalnej; taki żal pozwala uzyskać przebaczenie grzechów, nawet śmiertelnych;
  – Triduum Paschalne bez udziału wiernych;
  – nie będzie poświęcenia pokarmów wielkanocnych (ks. abp prosi wiernych, aby w każdej rodzinie w poranek wielkanocny zostało przeprowadzone Błogosławieństwo stołu – jego treść jest na stronie internetowej na końcu zarządzenia;
  – zachęca się do korzystania z transmisji radiowych i telewizyjnych;
  – zostają odwołane wszystkie uroczystości zwią­zane z I Komunią świętą; nowe terminy zostaną ustalone we wspólnotach parafialnych, we współpracy z rodzicami dzieci pierwszo­komunijnych, a same uroczystości będą mogły odbyć się dopiero po wznowieniu nauki w szkołach. Rodzice są proszeni, aby wykorzystali ten czas na lepsze przygo­towanie religijne dzieci do czekających je uroczystości.
 2. Członkowie Róż Różańcowych przy parafii Sanok Fara będą się modlić na różańcu indywidualnie w domach w niedziele i środy od godz. 6.45 do godz.18.45. Zelatorzy mają swoje wyznaczone godziny do modlitwy. Modlitwa będzie trwała do czasu, kiedy będzie można odmawiać różaniec w kościele. Módlmy się, by Maryja była bardziej znana i miłowana; by Jej wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat. Módlmy się wspólnie do Miłosiernego Boga i Matki Najświętszej o pokonanie epidemii koronawirusa oraz za zmarłych, chorych i cierpiących, służby medyczne i służby mundurowe oraz wszystkich, którzy służą swoją pomocą potrzebującym. W naszej modlitwie różańcowej przez Niepokalane Serce Maryi  polecajmy naszą Ojczyznę, biskupów, kapłanów obecnie pracujących, jak i wywodzących się z naszej parafii, siostry zakonne, nasze rodziny i nas samych.
 3. W tym tygodniu pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca. Nie będzie drogi krzyżowej i nabożeństwa ku czci Niepokalanego Serca NMP oraz zmiany tajemnic róż różańcowych. Kapłani nie będą odwiedzać chorych.
 4. Najbliższa niedziela to Niedziela Męki Pańskiej czyli Palmowa.
 5. W piątek papież Franciszek tak się modlił: „Nie jest to czas Twojego sądu, ale naszego osądzenia: czas wyboru tego, co się liczy, a co przemija, oddzielenia tego, co konieczne od tego, co nim nie jest. Jest to czas przestawienia kursu życia ku Tobie, Panie, i ku innym. (…) Zaprośmy Jezusa do łodzi naszego życia. Przekażmy Mu nasze lęki, aby On je pokonał. Podobnie jak uczniowie doświadczymy, że z Nim na pokładzie nie dojdzie do katastrofy. Bo Boża moc polega na skierowaniu ku dobru wszystkiego, co się nam przytrafia, także rzeczy złych. Wnosi On w nasze burze pokój ducha, bo z Bogiem życie nigdy nie umiera”.
 6. Nadal prosimy o duchową łączność wszystkich parafian wyrażaną przez wspólną modlitwę w rodzinach, wzajemną życzliwość, cierpliwość, solidarność i wyrozumiałość.
 7. W minionym tygodniu na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy śp. Danutę Futymę i Stefanię Antoniewicz. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, …
28 marca 2020|