II Niedziela Wielkiego Postu – 8.03.2019 r.

 1. Dziś o godz. 17.00 Gorzkie Żale. Dziś również Dzień Kobiet – pomódlmy się w ich intencji – naszych babć, mam, żon, teściowych, sióstr, sąsiadek, koleżanek.
 2. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii.
 3. Za tydzień nabożeństwo ku czci św. Rity.
 4. Spotkania dla kandydatów do bierzmowania: kl. VII – poniedziałek, kl. VI – wtorek; rozpoczynamy udziałem we Mszy św.
 5. W piątek Droga krzyżowa: godz. 8.00 (dla starszych), 17.15 (dla dzieci, rodziców dzieci szkolnych i wszystkich chętnych), po Mszy św. o godz. 18.00 (dla młodzieży).
 6. Rekolekcje parafialne odbędą się w dniach 27 – 30 marca. Proszę o modlitwę w intencji owoców rekolekcji, za kandydatów do bierzmowania i dzieci przygotowujące się do I Komunii św. Od 12 marca (czwartek) rozpoczniemy nowennę przed bierzmowaniem. Zapraszamy kandydatów i ich rodziny.
 7. Caritas przygotowała również w tym roku paschaliki i baranki. Minimalna ofiara za paschalik 7zł, za baranka – 6zł.
 8. Za tydzień Stowarzyszenie Opieki nad Starymi Cmentarzami w Sanoku będzie kwestowało na rzecz ratowania zabytkowego nagrobka ks. Bronisława Stasickiego. Żył w latach 1836 – 1908. Pełnił funkcję dziekana, proboszcza naszej parafii w latach 1899-1908. Za czasów jego urzędowania dobudowano do gmachu kościoła wieże, zainstalowano dzwony, zegar, a w latach 1906-1907 została wykonana secesyjna polichromia. Od 1907 r. kanonik honorowy kapituły przemyskiej. Ponadto był radnym miejskim, działaczem społecznym, członkiem sanockiego gniazda Sokoła. Był współzałożycielem bursy włościańskiej im. Tadeusza Kościuszki dla dzieci chłopskich. Funkcję proboszcza pełnił do śmierci w 1908 r. Nagrobek usytowany jest na cmentarzu przy ul. Rymanowskiej w Sanoku i wpisany do Rejestru Zabytków woj. podkarpackiego. Prace konserwatorskie zostaną podjęte w najbliższym możliwym terminie czyli na wiosnę. Licząc na wsparcie dziękujemy z góry za złożone datki. W imieniu Stowarzyszenia Opieki nad Starymi Cmentarzami w Sanoku p. Ewa Filip.
 9. Domowy Kościół rejonu Sanok zaprasza w dniu 20 marca na Drogę krzyżową ulicami Sanoka w intencji osób uzależnionych i ich rodzin. Początek o godz. 18.45 sprzed sanockiej fary.
 10. W piątek (27 marca) o godz. 20.00 Msza św. w naszym kościele, po której wyruszy Ekstremalna Droga Krzyżowa. Do wyboru 5 tras – od 40 do 80 km – prowadzących do sanktuariów maryjnych i do miejsc kultu Męki Pańskiej w Polańczyku, Kalwarii Pacławskiej, Starej Wsi, Komańczy i Krośnie. Szczegóły na plakacie oraz w Internecie.
 11. 19 marca o godz. 9.30 Msza św. w intencji rzemieślników zrzeszonych w Cechu Rzemiósł Różnych.
 12. Sanocki Dom Kultury zaprasza w dniu 14 marca o godz. 14.00 i 16.00 na film „Najświętsze Serce”. Ten intrygujący film fabularno-dokumentalny odkrywa przed widzem sedno kultu, bez którego zrozumienie istoty wiary w Chrystusa staje się niemożliwe – czytamy w opisie dystrybutora.
 13. W związku z planami wystawy czasowej upamiętniającej postać św. Jana Pawła II w setną rocznicę urodzin Muzeum Historyczne w Sanoku zwraca się z prośbą o nadsyłanie lub osobiste doręczanie fotografii świętego papieża – Polaka, wykonanych osobiście bądź należących do prywatnych, rodzinnych archiwów. Serdecznie zachęcamy do współtworzenia wystawy, a tym samym nadawania jej lokalnego, sanockiego wymiaru.

KOMUNIKAT

Metropolity Przemyskiego

Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas Panie!

Drodzy Diecezjanie,

ufając Bożej Opatrzności, rozpamiętując wielkie dzieła i interwencje Boga, których niemało zapisały karty naszej narodowej historii – a których nie zapominamy, pouczeni świadectwem wiary praojców – zachęcam do podjęcia w naszych parafiach i domach rodzinnych modlitwy błagalnej w trudnych dla nas chwilach: niepokojów społecznych, zagrożeń ideologicznych, prowokacji medialnych, profanacji Najświętszego Sakramentu, niszczących nasz Naród sporów oraz grożących epidemii.

Pokornie błagajmy Boga, aby przemieniał nasze umysły i serca oraz uzdalniał nas do wzajemnego przebaczenia, zgody i czynnej, chrześcijańskiej miłości. Prośmy za dzieci i młodzież, poszukujących prawdy i życiowych wartości, aby dzięki natchnieniom Ducha Świętego i naszemu świadectwu wiary, odnaleźli drogę do Chrystusa. Niech znajdą się wśród nich tacy, którzy odczytując głos Bożego powołania, odważnie przekroczą progi przemyskiego Seminarium i furt zakonnych. Szczególną okazją do takiej modlitwy będzie Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej, które w dniach 3-5 kwietnia br. odbędzie się w Błażowej. Młodzież będzie miała tam okazję do pogłębienia swojej wiary i wspólnej adoracji Krzyża. Dobremu Bogu, Panu dziejów, przedkładajmy w trosce modlitewnej los naszej Ojczyzny i wspólnoty diecezjalnej, aby „od powietrza, głodu, ognia i wojny” zachować nas raczył.

Drodzy Księża i Ojcowie zakonni, przewodnicy Ludu Bożego! Zachęcam, aby podczas każdych Gorzkich Żali odśpiewać z wiernymi „Suplikacje”, podając wspomniane intencje modlitewne. Starajmy się wspólnie odczytywać znaki czasu i reagować na nie z wiarą, trwając przed Jezusem ukrzyżowanym i ukrytym w Najświętszym Sakramencie.

Drodzy Diecezjanie! Bardzo proszę, podejmijcie tę modlitewną zachętę w Waszych domach podczas rodzinnej modlitwy, na przykład podczas wieczornego pacierza lub w łączności z naszymi Rodakami podczas modlitwy Apelu Jasnogórskiego.

Trwajmy w ten sposób jednomyślnie na modlitwie! Umocnieni Bożą łaską, solidarni w trosce o naszą Ojczyznę i Archidiecezję, we wspólnocie wiary, będziemy przemieniać oblicze ziemi. Tej, naszej, ukochanej ziemi, której na imię Polska.

Z pasterskim błogosławieństwem Adam Szal, Arcybiskup Metropolita Przemyski

 1. W minionym tygodniu na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy śp. Czesławę Wojdyłę i Izydora Furgała. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, …
8 marca 2020|