Posypmy głowy popiołem…

Poprzez wymowny gest posypania głów popiołem rozpoczynamy Wielki Post. Jest to dla nas kolejna szansa dana przez Boga, aby zachwycić się Jego miłością i miłosierdziem wobec grzesznego człowieka.

Papież Franciszek w orędziu na tegoroczny Wielki Post, odwołując się do  adhortacji apostolskiej Christus vivit, pisze: „Spójrz na rozpostarte ramiona ukrzyżowanego Chrystusa, pozwól się zbawiać zawsze na nowo. A kiedy idziesz wyznać swoje grzechy, mocno wierz w Jego miłosierdzie, które cię uwalnia na zawsze od wszelkiej winy. Kontempluj Jego krew przelaną z powodu tak wielkiej miłości i daj się przez nią oczyścić. W ten sposób możesz się nieustannie odradzać na nowo” (nr 123).

Poprzez post, modlitwę, jałmużnę oraz uczynki miłosierdzia przygotujmy nasze serca na radosny poranek zmartwychwstania Jezusa.

Niech zmartwychwstanie dokona się w naszych sercach.

27 lutego 2020|