Relacja z Pielgrzymki Różańcowej

W sobotę, 29 września 2018 r., w Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej  w Kalwarii Pacławskiej odbyła się pielgrzymka Róż Żywego Różańca, która stała się okazją do wspólnej modlitwy i dziękczynienia za 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę.

Pielgrzymce liczącej 52 osoby z naszej parafii przewodniczył ks. proboszcz Roman Froń.

Pielgrzymka Róż Żywego Różańca rozpoczęła się zawiązaniem wspólnoty przy wyznaczonych dla każdego archiprezbiteratu kaplicach. Tam każda z grup miała okazję wysłuchać katechezy oraz uczestniczyć w modlitwie różańcowej. Archiprezbiterat sanocki zgromadził się przy kaplicy Wyniesienie Maryi na Najwyższą Godność.

Katechezę wygłosił Moderator Róż Różańcowych Archidiecezji Przemyskiej ks. Jan Smoła. Po wysłuchaniu katechezy i odmówieniu modlitwy różańcowej wspólnie z kapłanami przeszliśmy na plac przed Sanktuarium.

Centralnym punktem pielgrzymki była uroczysta Eucharystia na placu przed Sanktuarium, której przewodniczył Metropolita Przemyski abp Adam Szal. W wygłoszonej homilii zapraszał wiernych, aby karmili się Eucharystią, która najpełniej przybliża nas do Chrystusa: – Pozwólmy prowadzić się Eucharystii, pozwólmy się karmić Eucharystią. Bez Eucharystii nie ma chrześcijaństwa, ona daje siłę do trzymania krzyża, ona pomaga nam wzrastać w zażyłości z Panem Bogiem, ona pomaga wzrastać naszej duszy i pomaga nam osiągnąć doskonałość.

Metropolita Przemyski zachęcał również, aby sięgając po różaniec, wejść w głęboką relację z Bogiem: – Matka Boża zaprasza nas, abyśmy poznali tajemnicę zbawienia i szli drogą wytyczoną przez prawdy wiary, przez prawdy, które są tak mocno wpisane w Nowy Testament, w Objawienie Boże, to ona w tej modlitwie prowadzi nas do Chrystusa. Pozwala nam wejść w taką intymną, głęboką relację z Panem Bogiem i z tajemnicami dotyczącymi życia Maryi, życia jej Syna i naszego życia. Poprzez tajemnice różańcowe przybliża nam zbawienie.

Na zakończenie Eucharystii, jak każdego roku, zostały przekazanie znaki pielgrzymowania Róż Żywego Różańca.
Obraz Matki Bożej Królowej Rodzin został przekazany parafii pw. Bożego Ciała w Jarosławiu, która rok wcześniej gościła diecezjalną pielgrzymkę Róż Żywego Różańca.

Róża została umieszczona przy Obrazie Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej.

Sztandar Róż Żywego Różańca został przekazany sanktuarium św. Jana Pawła II w Krośnie, do którego za rok przybędą czciciele Matki Bożej.

Po zakończeniu mszy świętej opuściliśmy Wzgórze Kalwaryjskie udając się do Grodziska Dolnego nawiedzić grób ks. Tomasza Grzywny w pierwszą rocznicę śmierci. Przy grobie zmówiliśmy modlitwę, złożyliśmy kwiaty i zapaliliśmy znicze. Przy grobie czekała na nas mama i siostra. Każdy z uczestników pielgrzymki zmęczony ale szczęśliwy wsiadł do autokaru, po czym udaliśmy się w drogę powrotną.

Janina Kaczmar

6 stycznia 2020|