XXVI Niedziela zwykła – 29.09.2019 r.

  1. Dziś wspominamy św. Michała Archanioła, patrona naszego miasta. W liturgii najbliższego tygodnia: poniedziałek – św. Hieronima, wtorek – św. Teresy od Dzieciątka Jezus, środa – świętych Aniołów Stróżów, piątek – św. Franciszka z Asyżu, sobota – św. Faustyny Kowalskiej,
  2. We wtorek rozpoczyna się miesiąc październik, nadzwyczajny miesiąc misyjny. Zachęcamy gorąco do udziału w nabożeństwach różańcowych. Będziemy je odprawiać codziennie o godz. 17.30, w niedziele o godz. 17.00. Nie szczędźmy czasu na wspólną modlitwę. Za wspólnotowe odmówienie różańca (5 tajemnic) można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami: wyzbycie się wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet lekkiego, spowiedź i Komunia św. oraz modlitwa w intencjach papieża. Brak któregoś z warunków sprawia, iż odpust jest cząstkowy. Zapraszamy na wspólną różańcową modlitwę. Dostrzegamy dzisiaj ogrom zła i niepokoju, odejścia od Boga i Kościoła, dlatego przez Różaniec błagajmy Boga o miłosierdzie dla świata i naszej Ojczyzny.
  3. We wtorek o godz. 9.00 zostanie odprawiona Msza św. na rozpoczęcie nowego roku akademickiego Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku. Zapraszamy profesorów, studentów, jak również słuchaczy Sanockiego Uniwersytetu III Wieku. Będziemy prosić o Boże błogosławieństwo na nowy rok pracy akademickiej tak dla studentów, jak i nauczycieli akademickich.
  4. W tym tygodniu I czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek od godz. 16.00 spowiadamy w Płowcach i Stróżach, zaś od godz. 17.00 w naszym kościele. W piątek spowiedź św. od godz. 16.00. W pierwszą sobotę ostatnie w tym roku nabożeństwo fatimskie; rozpoczniemy je o godz. 17.00.
  5. Dzieci przygotowujące się do I Komunii św. otrzymają poświęcone różańce na Mszy św. w piątek, 4 października o godz. 18.00.
  6. W związku z pielgrzymką maturzystów na Jasną Górę w I sobotę miesiąca października – ks. Jakub i ks. Marcin swoich chorych odwiedzą z posługą sakramentalną w II sobotę października (12 X).
  7. W sobotę o godz. 9.00 Msza św. w 90 rocznicę zorganizowanego ruchu turystycznego na ziemi sanockiej.
  8. W sobotę (5 X) w Strachocinie Kongres Biblijny, rozpoczęcie o godz. 10.00; szczegóły w gablocie i na stronnie parafialnej. Zapraszamy szczególnie członków Grupy Biblijnej, i nie tylko.
  9. Za tydzień taca przeznaczona na Seminarium Duchowne w Przemyślu.
  10. Prosimy i przypominamy, że obowiązkiem katolickich rodziców, którzy na chrzcie swoich dzieci zobowiązywali się do wychowania ich w wierze katolickiej, jest troska o ich udział w katechezie, jak również we Mszy św. niedzielnej. Serdeczną prośbę w tym względzie kierujemy do dziadków, by nie ustawali w wysiłkach w przekazywaniu wiary młodemu pokoleniu.
28 września 2019|