XXII Niedziela zwykła – 1.09.2019 r.

  1. Dziś bolesna 80. rocznica wybuchu II wojny światowej; módlmy się za tych, co stracili życie i prośmy o pokój na świecie.
  2. Dziś o godz. 17.00 nabożeństwo różańcowe i zmiana tajemnic. Modlić się będziemy w intencji dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli, prosząc o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej, Stolicy Mądrości i Matki Nieustającej Pomocy na nowy rok szkolny i katechetyczny.
  3. Dzisiejsza taca przeznaczona jest na Seminarium Duchowne w Przemyślu. Za ofiary serdeczne: Bóg zapłać! Za tydzień taca na potrzeby parafialne.
  4. W liturgii: wtorek – św. Grzegorza Wielkiego.
  5. Jutro rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego. Msze św.: II LO – godz. 8.00, SP 2 i SP 8 – godz. 9.00. Zapraszamy serdecznie uczniów i nauczycieli, rodziców, dziadków, opiekunów. Bezpośrednio po Mszy św. przejście do szkół i oficjalne otwarcie nowego roku szkolnego; SP 8 rozpoczyna o godz. 10.00, SP 2 – o godz. 10.30 na boisku szkolnym.
  6. W tym tygodniu I czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek w Płowcach i Stróżach spowiadamy przed I piątkiem od godz. 16.00, a w kościele od godz. 17.00. W I piątek spowiadamy od godz. 16.00. Prosimy jeszcze raz dzieci i młodzież, by z czystym sercem rozpoczęli nowy rok nauki.
  7. Spotkanie formacyjno-organizacyjne dla rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii św. rozpocznie się 6 września w piątek Mszą św. o godz. 18.00. Spotkanie bezpośrednio po Mszy św. Prosimy parafian o modlitwę w intencji rodziców i dzieci, by jak najlepiej przygotowali się do tych ważnych uroczystości.
  8. W sobotę wszyscy kapłani odwiedzą chorych z posługą sakramentalną od godz. 9.00. W sobotę nabożeństwo fatimskie o godz. 17.00.
  9. W każdą środę trwa w naszym kościele całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Zachęcamy, by nawiedzić Pana Jezusa choćby na kilka chwil, co wielu czyni. Chcemy o godz. 15.00 wspólnie uwielbiać Boże Miłosierdzie koronką; nabożeństwu będzie zwykle przewodniczył kapłan. Zapraszamy! Tak w ogóle wielu parafian prosi o więcej ciszy w naszym kościele podczas modlitw.

 

Apel Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski

Wobec planowanego finansowania przez niektóre samorządy (organy prowadzące szkoły) zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych apelujemy do rodziców o czujność i roztropność. Warto zainteresować się tym, co dzieje się w szkołach, jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi i jakie treści przekazuje.

Według doniesień medialnych, w niektórych miastach Polski od września br. planuje się wprowadzenie (finansowanie) edukacji seksualnej. Są też takie miejsca, w których już realizowana jest tzw. edukacja antydyskryminacyjna. Przypominamy, że dziecko nie może uczestniczyć w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

W celu uzyskania pewności, że dzieci nie wezmą udziału w zajęciach, podczas których będą im przekazywane treści niezgodne z wyznawanym systemem wartości oraz wykraczające poza podstawę programową obowiązującą na danym etapie kształcenia, należy złożyć w szkole specjalne oświadczenie.

Wzór takiego oświadczenia jest do pobrania na naszej parafialnej stronie internetowej.

Intencje modlitewne na wrzesień:

Ogólna: aby politycy, naukowcy i ekonomiści wspólnie pracowali dla ochrony mórz i oceanów.

Diecezjalna – różańcowa: za nauczycieli, wychowawców i katechetów – o odwagę i wierność w przekazywaniu ewangelicznej prawdy.

31 sierpnia 2019|