Wizyta Misjonarza z Republiki Środkowoafrykańskiej

W ubiegłą niedzielę, 25 sierpnia 2019 r. gościliśmy w naszej parafii ks. Cezarego Wieczorka SMA, posługującego na misji Monasao w Republice Środkowoafrykańskiej. ks. Cezary głosił Słowo Boże podczas niedzielnych Eucharystii, przybliżając duszpasterstwo misyjne.

Misja Monasao leży w południowo-zachodniej części Republiki Środkowoafrykańskiej. Część tejże parafii to Park Krajobrazowy. Główne plemiona to: Pigmeje, Gbaya, Bororo, Sangha-Sangha. Są też przedstawiciele innych grup etnicznych z różnych stron kraju, którzy osiedlili się tam w przeszłości z uwagi na istniejące kopalnie diamentów i złota.

Pigmeje Bayaka to grupa półkoczownicza, żyjąca w lesie lub na jego obrzeżach. Tradycyjnie osiedlają się oni w pobliży wiosek ludności Bantu. Ta sytuacja sprawia, że Pigmeje utrzymują z ludnością Bantu niekorzystne dla nich relacje zależności społecznej i ekonomicznej (praca, wymiana handlowa). Te wielopokoleniowe relacje są bardzo często dyskryminujące, niesprawiedliwe i niekorzystne dla Pigmejów, gdyż stawiają ich w pozycji niższych i gorszych. Jednakże nie tak ma się sytuacja na terenie misji Monasao. Tutaj, dzięki ewangelizacji i szeroko rozumianej posłudze misyjnej ludność Bantu nie ma dominującego wpływu na życie Pigmejów. Tym ostatnim dana jest większą swoboda w kreowaniu ich własnej rzeczywistości oraz podejmowaniu decyzji dotyczących życia w wiosce.

Założycielem i pierwszym proboszczem tak wioski jak i misji był ks. Fidei Donum René Ripoch z Francji. Po nim pracę kontynuował Belg, również Fidei Donum, ks. Philippe Coibion. Potem rozpoczęła się obecność misjonarzy SMA, którą zapoczątkował ks. Wacław Krzempek. Kolejnym proboszczem był ks. Marek Balawender. Od lipca 2009 roku proboszczem w Monasao jest ks. Wojciech Lula, z którym współpracuje ks. Cezary Wieczorek.

Od końca września 2016 roku, w Republice Środkowoafrykańskiej przebywa również ks. Sławomir Kiełbasa, który odbywa tirocinium – czyli czas przeznaczony na inkulturację, przyswojenie języka, aklimatyzację, poznanie obyczajów, itp.

W przeszłości na misji pracował, między innymi, ks. Mariusz Rarak (z diecezji kieleckiej) oraz księża SMA: Arkadiusz Nowak, Zbigniew Noga, Grzegorz Kucharski, Krzysztof Pachut i Adam Fijołek i świeckie misjonarki SMA: Ewa Marciniak i Małgorzata Hajda.

źródło: sma.pl/własne
foto: Zbigniew Krystyński/misjamonasao.pl


Misja Monasao:

26 sierpnia 2019|