„Śpiewajmy Bogu i Ojczyźnie”

Festiwal Piosenki Religijnej i Patriotycznej im. ks. Tomasza Grzywny „Śpiewajmy Bogu i Ojczyźnie”
1-2 czerwca 2019 r.

fot. Wojciech Kaczkowski

3 czerwca 2019|