Spotkanie grup parafialnych z ks. bp. Stanisławem Jamrozkiem

W ramach wizytacji naszej parafii ks. bp. Stanisław Jamrozek spotkał się z grupami parafialnymi. Spotkanie miało miejsce w naszym kościele w ubiegłą niedzielę, 24 marca br. o godzinie 15.30. Informację o grupach parafialnych przedstawiła p. Teresa Stareńczak – Prezes parafialnego oddziału Akcji Katolickiej:

GALERIA ZDJĘĆ (kliknij)

W parafii istnieje 17 grup tworzonych przez małe wspólnoty osób dorosłych, dzieci i młodzieży, którzy poprzez konkretną pracę pragną pogłębiać swoją relację z Panem Bogiem. Pozwalają one na nowo odkryć Jezusa i podążać jego śladami. Pomimo różnych dróg formacji i zadań przed jakimi stoją, ich zasadniczym celem jest między innymi formowanie dojrzałych chrześcijan bądź ubogacanie liturgii. Każda grupa ma spotkanie formacyjne przynajmniej raz w miesiącu, inne dwa razy w miesiącu, a jeszcze inne spotykają się co tydzień.

1. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej – powstał w 2002 r. Formację prowadzi w oparciu o wytyczne KIAK i DIAK, ściśle współpracuje z proboszczem, bierze udział w życiu akcyjnym parafii, organizuje też pielgrzymki do sanktuariów po całym kraju. Obecnie liczy 16 członków.

2. Ruch Światło – Życie – Domowy Kościół – pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie. Charyzmat tej wspólnoty to dążenie ku Bogu w jedności ze współmałżonkiem. Skupia 3 Kręgi Oazy Rodzin – łącznie16 małżeństw.

3. Grupa Modlitwy św. O.Pio – założona w 2001roku.

4. Liturgiczna Służba Ołtarza – ministranci i lektorzy to ok. 30 chłopców.

5. Róże Żywego Różańca – aktualnie jest 25 Róż Różańcowych, z tego 19 żeńskich, 4 męskie i 2 mieszane. Róże spotykają się zawsze w pierwszą niedzielę miesiąca na nabożeństwie różańcowym i zmianie tajemnic. Istnieje również Apostolat Modlitwy za Kapłanów „Margaretka” , których jest 11 i 1 „Margaretka” za siostrę zakonną ze Zgromadzenia ss. Miłosierdzia Bożego Matki Teresy z Kalkuty.

6. Zespół Wokalny SOUL – działa przy naszej parafii od roku 1997, a tworzą go dziewczęta ze Szkół średnich i Gimnazjów Sanoka i okolic, których jest ok.40. Zespół  animuje wiele nabożeństw w kościele farnym i innych kościołach oraz występuje na koncertach patriotycznych i okolicznościowych.

7. Chór parafialny SONORES – skupia ok. 24 osoby.

8. Bractwo ratowania Dusz od Potępienia Wiecznego – Grupa modlitewno-formacyjna powstała w 2018 roku. Wychodząc naprzeciw wezwaniu Pana Jezusa skierowanym do św. S. Faustyny członkowie grupy modlą się za konających w grzechach śmiertelnych, za zatwardziałych grzeszników oraz tych którzy zamierzają targnąć się na swoje życie.

9. Koło Przyjaciół Rodziny Radia Maryja – ma 25 lat (założone w 1994 r.) Do grupy należy ok. 20 osób. Główne zadanie to, wsparcie modlitewne i finansowe na rzecz utrzymania i rozwoju katolickiej rozgłośni Radia Maryja i dzieł, które wokół Radia powstają.

10. Grupa młodzieżowa

11. Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie im. św. ks. Z. Gorazdowskiego – powstało w 2008 roku. Podążając za swoim patronem, stowarzyszenie stara się na różne sposoby zaradzać ludzkiej biedzie. Koło liczy ok. 30 osób.

12. Droga Neokatechumenalna istnieje od ponad 15 lat.  Formacja Drogi polega głównie na słuchaniu Słowa Bożego i uroczystej celebracji Eucharystii. Liczy 25 osób.

13. Grupa Biblijna – powstała w roku 2015 jako owoc Szkoły Animatora Biblijnego, która prowadzona była w Sanoku w latach 2012 – 2014 pod kierunkiem ks. prof. Stanisława Haręzgi Moderatora Dzieła Biblijnego w naszej diecezji. Grupa jest aktywna i rozwojowa.

14. Krucjata Eucharystyczna – pełna nazwa Eucharystyczny Ruch Młodych – to międzynarodowa wspólnota dzieci i młodzieży, która pragnie poznawać Chrystusa ukrytego w Eucharystii. Cotygodniowe spotkania formacyjne, mają na celu wdrażanie dzieci do czynnego udziału we Mszy św., rozbudzenie w dzieciach pragnienia modlitwy i nauczenia różnych jej form. Krucjata liczy 32
osoby.

15. Rada Duszpasterska – Sprawy parafialne najczęściej omawiane są na spotkaniach formacyjnych z poszczególnymi grupami. W ramach Rady Parafialnej działa zespół doradców w sprawach remontowych czy budowlanych.

16. Szkolne Koło Caritas – Podstawowym celem SKC jest organizowanie pomocy dla będących w potrzebie koleżanek i kolegów na terenie własnej Szkoły, a następnie poza nią oraz uczestniczenie w ogólnych działaniach Caritas. SKC działają przy SP nr 8 w Sanoku

17. Świetlica Socjoterapeutyczna Caritas w Sanoku – działa od 01.04.2017 r., a korzysta z niej 50 dzieci w wieku od 10 do 18 lat. Ważność w/w grup w życiu parafialnym jest znacząca, gdyż ożywiają naszą wspólnotę, animują życie religijne, dają świadectwo wiary, ewangelizują.

25 marca 2019|