Młodzież przyjęła sakrament bierzmowania

W niedzielę, 24 marca 2019 r. 150 młodych parafian przyjęło sakrament bierzmowania. Udzielił go JE. ks. bp. Stanisław Jamrozek podczas uroczystej mszy świętej o godzinie 12.30. Eucharystię koncelebrowali: ks. dziekan Roman Froń oraz ks. prałat Andrzej Skiba.

Młodzieży, obdarzonej pełnią darów Ducha Świętego i wezwanej tym samym do dawania odważnego świadectwa o Chrystusie, życzymy gorliwości i wytrwałości w realizacji życiowych powołań.

25 marca 2019|