XXXIII Niedziela zwykła – 18.11.2018 r.

  1. Dziś o godz. 12.30 Msza św., a po niej comiesięczne nabożeństwo związane ze św. Ritą, patronką spraw po ludzku trudnych i beznadziejnych. Prosimy o wypisywanie intencji, z którymi przyjdziemy na to nabożeństwo.
  2. W liturgii: wtorek – św. Rafała Kalinowskiego, środa – Ofiarowanie NMP, czwartek – św. Cecylii, niedziela – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Jest to ostatnia niedziela roku liturgicznego i święto Akcji Katolickiej oraz KSM-u.
  3. W piątek o godz. 10.00 zostanie odprawiona uroczysta Msza św. z okazji patronki górników, św. Barbary. Zapraszamy wszystkich górników, ich rodziny, jak i tych, którzy są związani z górnictwem.
  4. W sobotę pielgrzymka Akcji Katolickiej do katedry w Przemyślu.
  5. Za tydzień odpust w parafii Chrystusa Króla w Sanoku; Msza św. odpustowa o godz. 11.30.
  6. Dwa lata temu dokonaliśmy aktu proklamacji Jezusa za Króla i Pana. Pragniemy ten akt realizować, poddając się woli i władzy Jezusa, naszego Pana, oraz wywyższać Go we wszelkich wymiarach życia: osobistego, rodzinnego, zawodowego i społecznego. Niech królestwo Chrystusa urzeczywistnia się w nas i pośród nas. Odnówmy ten akt w naszych sercach i rodzinach.
  7. Zarząd Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Sanoku z całego serca dziękuje mieszkańcom Parafii w Sanoku za wsparcie finansowe kwesty w dniu 1 listopada. Dochód z kwesty w wysokości 17.240,55 zł + 5,50 euro będzie przeznaczony na cele statutowe Towarzystwa. Za okazane zrozumienie, pomoc i wsparcie składamy wszystkim serdeczne Bóg zapłać!
19 listopada 2018|