Peregrynacja obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności

Nasza parafia była miejscem peregrynacji obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności. Uroczyste powitanie obrazu w sanockiej Farze nastąpiło podczas Mszy świętej o godzinie 11.00 w niedzielę, 30 września 2018 r.

Wśród licznie zgromadzonych wiernych obecni byli członkowie „Solidarności” z sanockich zakładów pracy, a także poczty sztandarowe Organizacji Związkowych NSZZ „Solidarność” z Autosanu i Rubber Company SA oraz Regionu Podkarpacie, reprezentowany przez pracowników Poczty Polskiej.

W uroczystości wziął również udział Przewodniczący Zarządu Regionu Podkarpacie – Tadeusz Majchrowicz, który w słowach podziękowania na zakończenie mszy św. wspomniał o niezłomnym kapelanie „Solidarności”, który przez ponad 20 lat pełnił posługę proboszcza tutejszej parafii, jakim był śp. ks. prałat Adam Sudoł.

źródło: solidarnosc.org.pl
foto: Tomasz Kornecki 

30 września 2018|