15 Niedziela zwykła – 15 lipca 2018.

  1. Dziś o godzinie 12.30 Msza święta, a po niej nabożeństwo do św. Rity, patronki spraw trudnych i po ludzku niemożliwych. Zapraszamy do pisania próśb i modlitwy.

  2. W przyszłą niedzielę po każdej Mszy świętej błogosławić będziemy pojazdy. Prosimy podjeżdżać pod kościół. Ofiary wtedy składane przed kościołem przy poświęceniu pojazdów są przeznaczone na zakup środków transportu dla misjonarzy. Jest to akcja ogólnopolska na tych samych zasadach.

  3. Komunikat – prośba o. prof. KUL-u Celestyna Napiórkowskiego i brata mgr Feliksa Grabowca z Niepokalanowa dotycząca siostry Róży Niewęgłowskiej z Lublina, która: „Zmarła w opinii świętości i są starania o jej beatyfikację. Ona współcierpiała z Chrystusem przez 40 lat, wypraszając łaski Boże grzesznikom. Modliła się też za cały Kościół Chrystusowy. Za naszą Ojczyznę prosiła” „Panie, błagam Cię za naszą Ojczyznę nie na kolanach, ale na łokciach, na których otwierają się rany”. Pragnęła przez nieustanne swoje cierpienie mieć udział w zbawieniu świata. (…) Warto bliżej poznać ją, zwłaszcza, że powiedziała: „Gdy odejdę prosić będę Boga o miłosierdzie dla tych, którzy tego miłosierdzia potrzebować będą”. Nam też chętnie może wyprosić miłosierdzie Boże”. Więcej na jej temat dowiemy się z folderu, który został wydrukowany w naszej gazetce parafialnej. Prosimy się zapoznać.

15 lipca 2018|