Praktyka duszpasterska Diakona w Sanockiej Farze

Z wielką radością informujemy, że z polecenia ks. bp Stanisława Jamrozka od 17 lutego br. w naszej parafii swoją praktykę duszpasterską w okresie Wielkiego Postu, odbędzie diakon Jakub Jakubowski, pochodzący z Medyki.

Każdego roku diakoni naszego przemyskiego Wyższego Seminarium Duchownego zostają posłani do rożnych parafii w diecezji, aby móc sprawdzić się w duszpasterstwie i posłudze będąc na ostatniej prostej przed przyjęciem święceń kapłańskich. Po rozeznaniu sytuacji w parafiach, młodzi adepci do kapłaństwa zostają posłani w miejsca gdzie jest potrzebna pomoc w pracy na parafii.

διάκονος –diákonos ‘sługa’ – to pierwszy z trzech stopni święceń kapłańskich. Diakon Jakub w naszej parafii będzie pomagać kapłanom w niej posługującym w prowadzeniu nabożeństw, katechezie, pracy w kancelarii oraz w głoszeniu kazań pasyjnych. Wszystko po to , by móc zdobyć jak największe doświadczenie przed rozpoczęciem pracy na parafii do której zostanie diakon Jakub posłany. W związku z skierowaniem do naszej parafii, życzymy dk. Jakubowi dużo sił i odwagi by mógł zobyć jak najwięcej doświadczenia, które zaowocuje w jego posłudze kapłańskiej w przyszłości.

 

9 lutego 2018|