Święty Jan Paweł II Patron Akcji Katolickiej

„W liturgiczne wspomnienie świętego Jana Pawła II, przypadające 22 października, podczas uroczystej Eucharystii, sprawowanej przez metropolitę warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza, arcybiskupa Józefa Michalika, biskupa Mirosława Milewskiego oraz diecezjalnych asystentów stowarzyszenia, w tym asystenta naszej diecezji ks. prałata Józefa Niżnika,  w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie, uroczyście proklamowano papieża Polaka patronem Akcji Katolickiej w Polsce.

Nadesłany przez Kongregację Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Dekret Stolicy Apostolskiej, ustanawiający św. Jana Pawła II patronem Akcji Katolickiej, odczytał krajowy asystent Akcji Katolickiej, biskup Mirosław Milewski.

Na zakończenie Eucharystii, Prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej przed wizerunkiem i relikwiami Świętego Papieża, dokonała Aktu Oddania Akcji Katolickiej w Polsce Św. Janowi Pawłowi II”-  i skierowała prośbę aby we wszystkich parafiach uczyniono podobnie.

Jak zwykle, w drugi poniedziałek miesiąca, członkowie naszego Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, przed swoim spotkaniem formacyjnym, biorą udział we Mszy św.  W miniony poniedziałek tj. 13 listopada 2017 r. było podobnie, z tym, że Msza św. miała bardziej uroczysty charakter. Przychylając się do prośby pani prezes KIAK i wypełniając pragnienie naszych serc zawierzyliśmy  Akcję Katolicką świętemu Janowi Pawłowi II zaznaczając również 15. rocznicą powstania Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.

Przed ołtarzem wystawiony był obraz i relikwie św. Jana Pawła II. Czytanie, przed ewangelią, miała nasza koleżanka Marysia, śpiew psalmu wykonała Teresa. Słowo Boże wygłosił asystent Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej ks. proboszcz Andrzej Skiba. Przybliżył, członkom Akcji Katolickiej i zebranym wiernym, nauczanie św. Jana Pawła II, a w szczególności zapadły nam w pamięci wymienione pielgrzymki Ojca Świętego do naszej Ojczyzny i płynące z nich nauki. Modlitwę wiernych przedstawił Wojciech. Dary ołtarza przekazały panie Urszula, Krystyna, Łucja i Renata. Na zakończenie Eucharystii, członkowie Akcji Katolickiej podeszli do wizerunku i relikwii św. Jana Pawła II i w postawie klęczącej   dokonano Aktu Oddania Akcji Katolickiej  Św. Janowi Pawłowi II. Po błogosławieństwie była możliwość ucałowania relikwii świętego.

W przeżywaniu tej Świętej Eucharystii brali również udział przedstawiciele z innych oddziałów Akcji Katolickiej – z parafii oo. Franciszkanów, NSPJ Sanok- Posada, Wniebowstąpienia Pańskiego Sanok-Olchowce, Narodzenia NMP  Sanok-Dąbrówka, św. Królowej Jadwigi w Długiem. Po Mszy św. spotkaliśmy się w salce na plebani.

W roku 1993, Ojciec Święty Jan Paweł II, podczas wizyty biskupów polskich ”ad limina”, zwracając uwagę na nowy etap w historii Polski i Kościoła po upadku systemu komunistycznego, wyraził wolę reaktywowania w kraju struktur Akcji. Upomniał się o Akcję Katolicką w Polsce. Dziś jest jej patronem, jako pierwszy przed św. Wojciechem. Akcja Katolicka oddała się Jego wstawiennictwu. Dodatkowo Akcja Katolicka w różnych diecezjach obiera sobie swojego patrona. I tak, w przypadku diecezji przemyskiej, patronem Akcji Katolickiej jest św. Andrzej Bobola.

Pierwsze struktury w Polsce, po upadku komunizmu, powstały w1996 roku. Nasz Oddział powstał w 2002 roku. Św. Janie Pawle II, módl się za nami!

                                                                                                       Teresa Stareńczak

                                                                                                     fot. Jakub Radożycki

 

 

A k t  o d d a n i a  A k c j i  K a t o l i c k i e j  w  P o l s c e

Św. Janowi Pawłowi II

Święty Janie Pawle II Wielki Apostole narodu polskiego
i Patronie Akcji Katolickiej w Polsce,
w duchu wiary i chrześcijańskiej miłości
zawierzamy Tobie nas, nasze rodziny
i wszystkie nasze dzieła.

Ufając w Twoje wstawiennictwo przed Bogiem,
polecamy Księży Asystentów
i wszystkich Członków Akcji Katolickiej w Polsce.

Czuwaj nad nami wszystkimi, abyśmy nie ustawali
w ofiarnej służbie dla dobra Kościoła i naszej Ojczyzny.

Spraw, aby dzięki posłudze Akcji Katolickiej
wzrastała chwała Boża na polskiej ziemi.

Święty Janie Pawle II,
wypraszaj nam u Boga potrzebne łaski –
wytrwałość w wierze, prawość sumień,
poczucie odpowiedzialności za Kościół święty,
wierność najwyższym wartościom,
wzajemne zrozumienie i jedność w działaniu,
życie w prawdzie i w miłości
do Chrystusa naszego Pana i Jego Matki Maryi.

Święty Janie Pawle II, nasz Patronie,
pomóż nam odnajdywać mądrość
i moc w wypełnianiu zadań,
do których powołuje nas Chrystus
w swoim Kościele. Amen.

Św. Janie Pawle II, módl się za nami!

 

13 listopada 2017|