Spotkania Grupy Biblijnej w maju

Spotkania biblijne odbędą się w maju w drugi i czwarty wtorek miesiąca tj 9 i 23.

Szczęść Boże
Barbara Kątska

8 maja 2017|