Intencje od 10 do 16 października 2016 roku

Poniedziałek – 10.10

6.30 + Anna (greg.)

7.00 + Mariola i Maria Graboś

7.30 + Elżbieta Starzak (greg.)

18.00

+ Janina Małachowska int. od kolegów i koleżanek z pracy syna Mariusza

+ Maria 8 r. śm.

+ Janusz i ++ Rodzice

+ Józef i Franciszka (f)

Wtorek – 11.10

6.30 + Anna (greg.)

7.00 + Zbigniew i Konstanty Polit

7.30 + Elżbieta Starzak (greg.)

18.00

+ Janina Małachowska int. od kolegów i koleżanek z pracy syna Mariusz

+ Mieczysław Patronik int. od emerytek koleżanek żony z PSS w Sanoku

+ Czesława (f) Bieleń i Ludmiła Rudy

w intencji Józefy i Zbigniewa w 55 r. ślubu dziękczynno – błagalna o opiekę Bożą i MB nad całą rodziną

Środa – 12.10

6.30 + Anna (greg.)

7.00 dziękczynna za 38 lat małżeństwa Krystyny i Andrzeja z prośbą o potomstwo dla córek

7.30 + Maria Bania

18.00 1.

+ Anna 16 r. śm. i Aleksander

+ Elżbieta (greg.)

+ Stanisław

+ Mieczysław Indyk int. od kolegów z Rejonu Energetycznego z pracy syna Janusza

Czwartek – 13.10

6.30 + Michał Krajnik

7.00 + Anna (greg.)

7.30 + Józefa (f) Drwięga int. od rodziny Gwoździów

18.00

w intencji Ojca św., biskupów, kapłanów, Ojczyzny, pokoju na świecie oraz dzieł Radia Maryja

+ Elżbieta (greg.)

+ Elżbieta Skórka

w intencji Anny i Krzysztofa o bl. Boże i opiekę MB i świętych Patronów na ich drodze życia z okazji zawartego małżeństwa oraz z okazji 26 rocznicy urodzin Krzysztofa

Piątek – 14.10

6.30 + Anna (greg.)

7.00 + Józef, Helena, Jan, Michał Jasińscy

7.30 o zdrowie i bł. Boże dla Janiny

18.00

+ Elźbieta (greg.)

+ Aniela i Józef Kardasz

+ Mieczysław Indyk int. od kolegów z Rejonu Energetycznego z pracy syna Janusza

+ Jadwiga Rogowska

Sobota – 15.10

6.30 + Anna (greg.)

7.00 + Elżbieta (greg.)

7.30 o bł. Boże i dar zdrowia dla Jadwigi Szmidt w dniu imienin

18.00

+ Jadwiga Raczkowska

+ Irena 17 r. śm.; + Jan i Magdalena

o zdrowie i bł. Boże dla Stanisława z okazji urodzin

Niedziela – 16.10

6.30 za parafian

8.00 w intencji kapłanów i sióstr zakonnych pracujących w naszej parafii, kleryków oraz Braci z Róży św. Jana Pawła II

9.30 dziękczynna za pomyślne zdanie egzaminów z prośbą o bł. Boże i potrzebne łaski

11.00 + Apolonia 5 r. śm.

12.30 + Stanisław Borowski

16.00 + Anna (greg.)

18.00 + Adam Rogowski

Stróże: + Elżbieta (greg.)

5 października 2016|