Radio Fara o przygotowaniach do koncertu Rozpaleni Duchem. Wywiad z ks. Dominikiem

W niedzielę, 19 maja 2024 r., po raz drugi w Sanoku odbędzie się koncert uwielbieniowy pt. Rozpaleni Duchem. Organizatorzy zebrali chór i muzyków i zaczęli intensywne próby.

Rozpaleni Duchem to koncert muzyki chrześcijańskiej, który przez radość, śpiew i wspólną modlitwę ma być okazją dla uczestników do wielkiego uwielbienia Pana Boga, który w Dniu Pięćdziesiątnicy zesłał na swoich uczniów dary Ducha Świętego.

Podczas audycji „W rytmie wydarzeń” ponownie spotkaliśmy się z ks. Dominikiem Długoszem, pomysłodawcą i organizatorem koncertu pt. Rozpaleni Duchem, który opowiedział o aktualnych przygotowaniach i próbach chórzystów i muzyków do udziału w wydarzeniu.

Rozmowa została wyemitowana na antenie Radia FARA we wtorek, 12 marca 2024 r.

 

13 marca 2024|