XXVI Niedziela zwykła – 1.10.2023 r.

  1. Dziś na sumie dzieci przygotowujące się do I Komunii św. otrzymają poświęcone różańce; o godz. 17.00 zmiana tajemnic róż różańcowych – rozpoczynamy nabożeństwa październikowe. Zachęcamy gorąco do udziału w nich. Będziemy je odprawiać codziennie o godz. 17.30, w niedziele o godz. 17.00. Nie szczędźmy czasu na wspólną modlitwę. Za wspólnotowe odmówienie różańca (5 tajemnic) można zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami: wyzbycie się wszelkiego przywiązania do grzechu, nawet lekkiego, spowiedź i Komunia św. oraz modlitwa w intencjach papieża. Brak któregoś z warunków sprawia, iż odpust jest cząstkowy. Zapraszamy na wspólną różańcową modlitwę. Dostrzegamy dzisiaj ogrom zła i niepokoju, odejścia od Boga i Kościoła, dlatego przez Różaniec błagajmy Boga o miłosierdzie dla świata i naszej Ojczyzny.
  2. Taca dzisiejsza przeznaczona na Seminarium Duchowne w Przemyślu; za tydzień na potrzeby parafialne.
  3. W liturgii najbliższego tygodnia: poniedziałek – świętych Aniołów Stróżów, środa – św. Franciszka z Asyżu, czwartek – św. Faustyny Kowalskiej, sobota – NMP Różańcowej.
  4. We wtorek o godz. 9.00 zostanie odprawiona Msza św. na rozpoczęcie nowego roku akademickiego Uczelni Państwowej im. Jana Grodka w Sanoku. Zapraszamy profesorów, studentów, jak również słuchaczy Sanockiego Uniwersytetu III Wieku. Będziemy prosić o Boże błogosławieństwo na nowy rok pracy akademickiej tak dla studentów, jak i nauczycieli akademickich.
  5. W tym tygodniu I czwartek, piątek i sobota miesiąca. W czwartek od godz. 16.30 spowiadamy w Płowcach i Stróżach, zaś od godz. 17.30 w naszym kościele. W piątek spowiedź św. od godz. 16.00. W pierwszą sobotę o godz. 7.30 Męski Różaniec; a o godz. 17.00 ostatnie w tym roku nabożeństwo fatimskie. Od godz. 9.00 kapłani odwiedzą chorych.
  6. W sobotę pielgrzymka maturzystów naszej archidiecezji na Jasną Górę.
  7. Dziękujemy za ofiarę na potrzeby kościoła z Róży Nr 22 św. Zygmunta Gorazdowskiego. Bóg zapłać!
  8. Zgodnie z poleceniem naszych pasterzy od klasy VI młodzież przygotowuje się do bierzmowania. To zadanie spoczywa przede wszystkim na rodzicach, którzy kiedyś poprosili o chrzest swoich dzieci i przyjęli obowiązek wychowania ich w wierze, aby miłowały Boga i bliźniego jak nas nauczył Jezus Chrystus. Wspólnota parafialna jest środowiskiem wiary, dlatego prosimy, by zgłosić chęć tego przygotowania w naszej parafii, ale tylko naszych parafian. Niech przyjdzie rodzic z dzieckiem do kancelarii parafialnej w dogodnym dniu po wieczornej Mszy św. do końca października.
  9. Na feriach zimowych franciszkanie organizują pielgrzymkę do Dubaju i Sri Lanki.
  10. W minionym tygodniu na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy śp. Janinę Grygiel, Jadwigę Mazur i Annę Drwięgę. Wieczne odpoczywanie racz im dać, Panie, …
1 października 2023|