W hołdzie Żołnierzom Niezłomnym

1 marca br. odbyły się uroczystości związane z Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Rozpoczęła je Msza święta w kościele farnym pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku, której przewodniczył i wygłosił kazanie ks. dziekan dr Roman Froń.

– Chcieliście Polski spod znaku orła w koronie i Maryi Bogurodzicy. Przytwierdzaliście do swoich mundurów ryngrafy z Jej wizerunkiem (…) Czcimy Was jako naszych bohaterów i rodaków. Dzięki Waszej krwi mamy Ojczyznę wolną – wspominał Żołnierzy Wyklętych w czasie Mszy świętej kaznodzieja.

Po Mszy świętej, jej uczestnicy przemaszerowali na sanocki Rynek, gdzie pod tablicą upamiętniającą żołnierzy antykomunistycznego podziemia niepodległościowego, straconych w publicznych egzekucjach w Sanoku w 1946 roku delegacje złożyły wiązanki kwiatów. Kwiaty złożono również pod tablicą przy byłym Areszcie Śledczym w Sanoku, która upamiętnia fakt osadzenia w jego murach w 1940 roku, Łukasza Cieplińskiego.

1 marca obchodzimy ustanowiony w 2011 roku przez Sejm, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jego celem jest upamiętnienie żołnierzy niepodległościowego i antykomunistycznego podziemia.

W 2010 roku Prezydent Lech Kaczyński złożył na ręce marszałka Sejmu projekt ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, jako święta państwowego, które będzie obchodzone w dniu 1 marca każdego roku. Po śmierci Prezydenta projekt został podtrzymany, by ostatecznie 3 lutego 201 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Uzasadnienie projektu ustawy głosiło, że ustanowienie święta „jest wyrazem hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji patriotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny (…). Narodowy Dzień pamięci „Żołnierzy Wyklętych” to także wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patriotyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej pozwoliły na kontynuację oporu na długie lata”.

Data ustanowienia święta nie jest przypadkowa, bowiem 1 marca 1951 w mokotowskim więzieniu strzałem w tył głowy zostali zamordowani przez komunistów przywódcy IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – Łukasz Ciepliński i jego współtowarzysze.


Galeria zdjęć

Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, 01.03.2023 r.

1 marca 2023|