Przyjdź Jezu do naszych serc …

fot. Zbigniew Krystyński

Rozpoczęliśmy drugi tydzień Adwentu, okresu liturgicznego przygotowującego nas bezpośrednio do Uroczystości Bożego Narodzenia. Jest to radosne oczekiwanie na przyjście Chrystusa. Słowo „Adwent” pochodzi z łacińskiego „adventus” i oznacza „przyjście”. W czasie liturgii używany fioletowy kolor szat liturgicznych. Wyjątek stanowią roraty, podczas których kapłani przywdziewają białe szaty.

Roraty to Msza Święta ku czci Najświętszej Maryi Panny. Sprawowana jest tradycyjnie przed wschodem słońca. Zdarza się również, jak jest to i w naszej parafii, że Roraty odprawiane są także wieczorem. Zachęcamy do uczestnictwa w roratach o godzinie 6.00. Dzieci wraz z rodzicami zapraszamy na godzinę 18.00.  Tegoroczne roraty dla dzieci będziemy przeżywać ze św. Joachimem i misiem Teodorem. Prosimy, by na każde roraty dzieci przygotowywały kartkę pocztową z pozdrowieniami dla Jezusa i dobrymi uczynkami. Kartkę należy podpisać i wrzucić do skrzynki pocztowej, która stoi przy dekoracji. Dzieci będą otrzymywać naklejki i nie tylko. Zapowiada się interesująco i pobożnie. Oczywiście, przynosimy lampiony.

Przyjdź Jezu, przyjdź, czekamy dziś
Do naszych serc, do naszych dni.
Niech spłynie Twoja łaska i niech wypełni mnie,
Bo nadszedł dzień, by cały świat poznał Cię.

Tyś Królem jest,
wołamy przyjdź,
Tyś Królem jest,
wołamy przyjdź.


Galeria zdjęć

Roraty poranne, 05.12.2022, fot. Zbigniew Krystyński

Roraty wieczorne, 28.11.2022, fot. Jakub Radożycki

6 grudnia 2022|